HOORN - Op dinsdag 4 april neemt de Hoornse raad een besluit over de voorgestelde koerswijziging voor de Poort van Hoorn. Ook buigt de raad zich over de visie voor de wijken Hoorn-Noord en Venenlaankwartier en diverse moties vanuit de raad. Vanwege de volle agenda start de raadsvergadering om 19:00 uur.

De raad buigt zich over het advies om de aanleg van een fietstunnel bij de kruising van het Keern met de Provincialeweg en de daarvoor benodigde nieuwe toegangsweg richting het Dampten uit te stellen. In plaats daarvan adviseert het college van B en W om de komende jaren voorrang te geven aan het oplossen van het knelpunt van de turborotonde en de ontwikkeling van het stationsgebied-noord (bouw parkeergarage voor auto’s en fietsenstalling, verplaatsing busstation, nieuwe indeling P+R terrein), gevold door de ontwikkeling van het Pelmolenpad en de Prismalocatie tot mooie en prettige stadse woonbuurt.

Visie Hoorn-Noord/Venenlaankwartier

De raad neemt ook een besluit over het programma Hoorn-Noord/Venenlaankwartier. Het college heeft samen met bewoners uit deze wijken een visie uitgewerkt voor de jaren 2017-2037. De raad wordt gevraagd met deze visie in te stemmen en de benodigde budgetten vrij te geven voor investeringen in de leefbaarheid van de wijken.

Moties

De raad bespreekt ook diverse ‘wilde moties’. Wegens tijdsgebrek lukte het niet meer deze tijdens de raadsvergadering van 7 maart te behandelen. Het gaat dan om een motie over het opstellen van een groenvisie voor de gemeente Hoorn, een motie over een dubbele spoorverbinding tussen Hoorn-Kersenboogerd en Enkhuizen en over het ondertekenen van de ‘Verklaring van Dordrecht’, om te zorgen voor een transgendervriendelijke werkvloer en arbeidsmarkt.

Volg de raad

De agenda en de stukken staan op www.hoorn.nl/gemeenteraad. De raadsvergadering van dinsdag 4 april december start om 19:00 uur in de raadszaal van het stadhuis. Alle publiek is van harte welkom bij de vergadering. De vergadering is ook live te zien of later terug te kijken via http://webcast.nl/hoorn. En tot slot is er nog de mogelijkheid om de raadsvergadering via Twitter (www.twitter.com/raadhoorn) te volgen.