HOORN - In de raadsvergadering van 19 december, die om 19:00 uur begint, buigt de Hoornse raad zich over een voorstel over de toekomst van het Kerkplein.

De gemeente heeft de ambitie om van het Kerkplein een aantrekkelijk plein te maken, met minder parkeerplaatsen en meer ruimte voor kwaliteit. Uit gesprekken met bewoners en ondernemers uit de omgeving en de stad, blijkt dat die ambitie breed wordt gedeeld. Wel wordt er heel verschillend gedacht over het aantal parkeerplaatsen dat moet overblijven. In het voorstel vraagt het college van B en W een richtinggevende uitspraak van de raad over het aantal parkeerplaatsen op het Kerkplein. Vervolgens wordt er overleg gevoerd met de stad en de omgeving, om zo tot een concreet ontwerp te komen.

Precariobelasting voor evenementen en markten

Een ander veel besproken onderwerp is de vraag of er op bepaalde markten en evenementen ook precariobelasting betaald moeten worden. Op markten en evenementen met een professioneel/commercieel karakter is precariobelasting op dit moment verplicht. Sommige markten en evenementen zijn amateuristisch begonnen, maar hebben in de loop der jaren een meer professioneel karakter gekregen. De vraag is nu of hier ook precariobelasting moet worden betaald. Tegenstanders van het voorstel zijn bang dat dit besluit de doodsteek is voor bepaalde markten en evenementen.

Armoedebestrijding

Andere bespreekpunten tijdens de raadsvergadering zijn een voorstel voor de besteding van ruim 400.000 euro voor armoedebestrijding onder kansarme kinderen in 2018. In hetzelfde voorstel wordt gevraagd om in 2017 nog 217.000 euro in te zetten voor decemberpakketten voor kansarme kinderen. Ook vergadert de raad onder meer over een initiatiefvoorstel van Hoorns Belang en het CDA om de Nederlandse vlag een plaats te geven in de raadszaal. De agenda en de stukken zijn te vinden op www.hoorn.nl/raadsinformatie

Live te volgen

De raadsvergadering van dinsdag 19 december start vanwege een volle agenda om 19:00 uur en is live te volgen via de livestream op www.hoorn.nl/gemeenteraad of via Twitter @RaadHoorn. Publiek is welkom om de vergadering in het stadhuis bij te wonen.