HOORN - Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces buigt de Hoornse raad zich over de ontwikkelvisie voor het stationsgebied-noord. Deze visie maakt onderdeel uit van het programma Poort van Hoorn. De raadsvergadering start om 13:00 uur in plaats van 20:00 uur.

In de visie wordt het stationsgebied-noord aangewezen als het begin van de rode loper naar de binnenstad. Hier komen alle vervoersstromen samen: het busstation wordt verplaatst naar de noordkant van het station en er komt een parkeergarage voor minimaal 1.250 auto’s en 2.0000 fietsen, waarin ook een supermarkt en flexwerkplekken plaats kunnen krijgen. Ook is er langs de Van Dedemstraat ruimte voor nieuwe functies, zoals wonen, werken, kleinschalige horeca.

Vanuit het stationsgebied-noord plek kunnen reizigers snel en comfortabel overstappen en kunnen bezoekers langs een aantrekkelijke passage de binnenstad in wandelen. Door verplaatsing van het busstation en parkeerplaatsen naar het stationsgebied-noord komt er aan de zuidkant van het station en op parkeerplaatsen aan de rand van de stad (Noorderveemarkt, Vale Hen, Pelmolenpad) ruimte voor meer kwaliteit. In opdracht van de raad is de verfraaiing van de traverse (huidige loopbrug) als randvoorwaarde meegenomen voor de bouw van de parkeergarage. De bouw van de garage zal pas starten als dit in combinatie met de aanleg van een aantrekkelijke en goed toegankelijke traverse gebeurt, of als tenminste zeker is dat deze binnen afzienbare tijd wordt aangelegd.

Jaarstukken en begroting GGD en Veiligheidsregio

Een ander agendapunt is het vaststellen van de Jaarstukken 2016 en de begroting 2018 van de GGD en de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Aandachtspunt bij de GGD is de verliespost van bijna 5 ton voor een mislukte software implementatie. Bij de Veiligheidsregio zijn er vanuit de raad vragen gesteld over de grote kostenposten voor de inhuur van externen tijdens de regionalisering van de brandweer in de jaren 2014/2015.

Andere agendapunten zijn de Welstandsnota 2017, de Nota Dierenwelzijn en het voorbereidingsbesluit plangebied Pelmolenpad/Prisma, Dampten/Berkhoutwerweg en stationsgebied-noord.

Volg de raad

De laatste raadsvergadering voor het zomerreces start om 13:00 uur in de raadszaal. Iedereen is van harte welkom om de vergadering bij te wonen. De vergadering is ook live te volgen via www.hoorn.nl/gemeenteraad of via twitter @RaadHoorn. De vergaderstukken zijn te vinden op www.hoorn.nl/raadsinformatie.

Na de vergadering start het zomerreces. Op dinsdag 12 september is de eerstvolgende raadscommissie. De raad komt op dinsdag 26 september weer bijeen.