HOORN - Op dinsdag 4 april 2017 stemde de Hoornse raad in met de wijkvisie en het programmaplan voor Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. Hierin staat wat gemeente en Intermaris samen met bewoners, bedrijven en organisaties de komende jaren willen verbeteren in de wijk. Ook ging de gemeenteraad akkoord met de keuzes voor het Holenkwartier. De raad heeft geld beschikbaar gesteld voor de parkeeroplossing voor Always Forward, de herinrichting van de Holenweg en een nieuwe fietsverbinding tussen de Holenweg en de Provincialeweg.

Wijkvisie en uitvoering
De raadscommissie uitte eerder op 28 maart lof over de wijze waarop de wijkvisie tot stand is gekomen. Vanaf de zomer van 2016 gingen gemeente en Intermaris met de campagne LaatjeHoorn! voor Hoorn-Noord en Venenlaankwartier de wijk in. Vele bewoners, bedrijven en organisaties deelden hun ervaringen, verbeterpunten en ideeën voor Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. Met deze inbreng is de wijkvisie gemaakt en het programmaplan. De wijkvisie geeft richting aan de plannen voor Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier voor de komende twintig jaar. In het programmaplan staan ruim twintig uitvoeringsmaatregelen voor de komende vijf jaar. Beide documenten zijn te vinden op: www.hoorn.nl/laatjehoorn.

Samen aan de slag
De gemeente geeft in het programmaplan prioriteit aan maatregelen zoals het verkeersveiliger maken van de Wabenstraat en Koepoortsweg, het stimuleren van bewonersinitiatieven, het vernieuwen van speelplekken, het herinrichten van de Venenlaan/ Boelisstraat/ Van Beijerenstraat, het stimuleren van gezond leven, het stimuleren van meer cultuur en kunst in de wijk en maatregelen gericht op klimaat en duurzaamheid. De gemeenteraad heeft hiervoor het benodigde geld beschikbaar gesteld. Samen met bewoners en organisaties willen gemeente en Intermaris uitvoering geven aan de diverse verbeteringen voor de wijk.

Keuzes Holenkwartier
Ook over het plan Holenkwartier sprak de raadscommissie eerder op 14 maart waardering uit voor de wijze waarop dit in overleg met partijen tot stand is gekomen. Het Holenkwartier wordt ontwikkeld door Terra Marique op het voormalige Philipsterrein. Het voorziet in woningen voor onder andere jongeren, stellen en jonge gezinnen. Het biedt ruimte voor onder andere horeca, ambacht, een versconcept, een kleinschalig hotel, zzp-werkplekken en dienstverlenende bedrijven. Het is de rol van de gemeente om het plan goed in de omgeving te laten passen. De gemeente heeft samen met Terra Marique en Always Forward een oplossing gevonden voor het parkeren van Always Forward. Ook komt er een nieuwe fietsverbinding tussen de Holenweg en de Provincialeweg. En de Holenweg wordt ingericht tot 30km-zone. De raad heeft hiervoor het benodigde geld beschikbaar gesteld.