HOORN - Het Hoornse college heeft een plan uitgewerkt voor alternatief vervoer voor passagiers van de riviercruiseschepen. Het plan omvat het vervoer voor alle schepen die Hoorn in 2017 bezoeken. Het college stelt de gemeenteraad voor om dit jaar 90.000 euro uit te trekken voor dit plan met elektrisch vervoer. Vanaf 2018 zou de markt dit initiatief kunnen financieren. Het college stelt voor om musea en andere sociaal-culturele instellingen de mogelijkheid te bieden om een ontheffing aan te vragen.

In december 2016 nam het college van B en W het besluit om per 1 maart 2017 geen touringcars meer toe te laten in de binnenstad. In de afgelopen jaren ondervonden bewoners van de binnenstad veel overlast van de vele touringcars die zich door de krappe binnenstad moesten manoeuvreren. Het college zag geen andere mogelijk dan een touringcarverbod in te stellen en om een plan voor alternatief vervoer voor de passagiers van de riviercruiseschepen uit te werken. In januari bleek dat het uitgewerkte plan nog onvoldoende rekening hield met de seizoenverlenging van de riviercruisevaart. Gebleken is dat er na de piek in april en mei tot en met oktober nog 180 schepen in Hoorn aankomen. Dit is nu meegenomen in een nieuw plan, dat het vervoer dekt voor alle schepen die in 2017 in Hoorn aanmeren.

Duurzaam elektrisch vervoer

Het college stelt voor om de Nieuwe Wal aan te wijzen als parkeerplaats voor de touringcars. Na een verkenning bleek dit de enige geschikte plek te zijn, vanwege de afstand voor eventuele wandelaars en een efficiënte logistieke afhandeling. Het is de bedoeling dat Hoorn City Tours het hele jaar door de passagiers met de inzet van elektrische treintjes van en naar het Oostereiland gaat vervoeren. In de piekperiode zetten zij 6 treintjes van 28 of 58 personen in. In het laagseizoen kan het met minder treintjes.

Omdat het dit jaar nog niet haalbaar en redelijk is om de kosten van dit vervoer bij de rederijen in rekening te brengen, stelt het college voor om de kosten van 90.000 euro als gemeente te betalen. Dit bedrag zou voor 40.000 euro gedekt kunnen worden uit het budget van Puur Hoorn (het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Hoorn) en voor 50.000 euro uit het rekeningresultaat.

Ontheffingen musea

Om te voorkomen dat het touringcarverbod ten koste gaat van de musea en andere sociaal-culturele instellingen in de binnenstad, stelt het college voor om hen de mogelijkheid te bieden om een ontheffing aan te vragen. Deze touringcars kunnen dan bij uitzondering doorrijden naar de op- en afstapplaats op het Achterom, waar zij passagiers in en uit kunnen laten stappen.

Behandeling in raad

Op 14 februari bespreekt de algemene raadscommissie het voorstel voor alternatief vervoer. Adviseert de raadscommissie positief, dan start het college onmiddellijk met de uitvoering van het plan, om nog voor het drukke seizoen klaar te staan. Adviseert de raadscommissie negatief, dan wordt het touringcarverbod teruggedraaid en zet de gemeente net als in 2015 en 2016 verkeersregelaars om de touringcars zo goed en zo kwaad als dat gaat van en naar de op- en afstapplaats op Visserseiland te wijzen.