HOORN - Provincies Noord-Holland en Flevoland, de gemeente Hoorn en Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren roepen minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op meer ruimte te geven aan Rijkswaterstaat voor de aanpak van waterplantenoverlast.

Waterrecreatie is belangrijk in het IJsselmeergebied, het Blauwe Hart van Nederland. In het Markermeer-IJmeer geven waterplanten veel overlast. De waterplanten breiden zich uit, en volgens de laatste inzichten is het een blijvend probleem. Het Markermeer-IJmeer is rijkswater. Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is verantwoordelijk voor het beheer van dit water. Rijkswaterstaat maait bij waterplantenoverlast alleen de vaargeul, en niet buiten de vaargeul waar de pleziervaartuigen varen. In het Hoornse Hop is geen vaargeul van Rijkswaterstaat gelegen, dus in het huidige beleid heeft Rijkswaterstaat geen taak om in het Hoornse Hop waterplanten te maaien.

Oproep aanpak overlast waterplanten

Wethouder Judith de Jong: ‘Via het project Luwtemaatregelen Hoornse Hop was Rijkswaterstaat betrokken bij het gezamenlijk oplossen van waterplantenoverlast. Rijkswaterstaat ziet los hiervan geen taak voor zichzelf in deze problematiek, omdat ze hier geen opdracht voor hebben vanuit het ministerie. Daarom hebben we minister Schultz van Haegen per brief gevraagd Rijkswaterstaat deze ruimte te bieden, zodat we samen de nodige maatregelen kunnen uitvoeren.’

Watersportsector in actie

De brief volgt op een vergelijkbare oproep van de watersportsector. Het Watersportverbond heeft samen met Sportvisserij Nederland, het Platform Waterrecreatie, de Coöperatie Gastvrije Randmeren en de HISWA vereniging minister Schultz van Haegen per brief aangespoord om spoedig met een oplossing te komen. Voor meer informatie: www.watersporters.nl