HOORN - Op het voormalig Philipsterrein aan de Holenweg ontwikkelt projectontwikkelaar Terra Marique het Holenkwartier. Om het Holenkwartier goed te kunnen inpassen in de omgeving, vraagt het college de gemeenteraad besluiten te nemen over de parkeeroplossing voor Always Forward, de herinrichting van de Holenweg en een nieuwe fietsverbinding. Op 14 maart bespreekt de raadscommissie het voorstel.

Het Holenkwartier wordt een eigentijds gebied voor wonen, werken en recreëren in een vorm die uniek is voor Hoorn. Een mix van stedelijke woonvormen, openbaar gebied en voorzieningen dat voortbouwt op het industriële karakter van de locatie. Het plan voorziet in woningen voor onder andere jongeren, stellen en jonge gezinnen. Het biedt ruimte voor onder andere horeca, ambacht, een versconcept, een kleinschalig hotel, zzp-werkplekken en dienstverlenende bedrijven.

Parkeeroplossing Always Forward

Een deel van de parkeerplaatsen aan de Holenweg zijn eigendom van Terra Marique. Met de komst van het Holenkwartier is het voor Always Forward niet meer mogelijk om bezoekers te laten parkeren langs de Holenweg. De parkeergelegenheid langs de Holenweg wordt in het plan Holenkwartier bestemd voor bewoners en bezoekers van het Holenkwartier. Wethouder Ben Tap: ‘Samen met Always Forward en Terra Marique hebben we gezocht naar de best mogelijke parkeeroplossing voor de club. Daarbij zijn we uitgekomen op een variant waarbij het B- en C-veld worden verlegd. Hierdoor kan parkeren op het terrein van Always Forward langs de Venenlaan en langs de Holenweg mogelijk worden gemaakt. Deze parkeerplaatsen worden ontsloten op de Holenweg. Met deze oplossing voorkomen we parkeeroverlast en zoekverkeer in de wijk. En we voldoen aan de twee belangrijkste wensen van Always Forward: de realisatie van ongeveer 150 parkeerplaatsen en het zo (verkeers)veilig mogelijk maken voor de bezoekers.’ Het college vraagt de gemeenteraad krediet beschikbaar te stellen voor het verleggen van de velden en de aanleg van de parkeerplaatsen.

30 km-zone

Met de realisatie van het Holenkwartier is de Holenweg straks een straat in een woonwijk met een 30 km-zone. Het college stelt de gemeenteraad voor om de kosten van de herinrichting van de Holenweg tot 30km-zone voor een deel door de gemeente en voor een deel door Terra Marique te laten betalen

Nieuwe fietsverbinding

De ontwikkeling van het Holenkwartier biedt de mogelijkheid om de situatie voor fietsers makkelijker en sociaal veiliger te maken. Nu moet men vanaf het viaduct via de trap naar het fietspad langs de Provincialeweg en vice versa. Het college stelt voor een fietsverbinding aan te leggen tussen de Holenweg en het fietspad langs de Provincialeweg. Deze fietsverbinding loopt door het gebied van het Holenkwartier. Bij het herinrichten van de Holenweg zal dan het fietspad dat nu over het dijkje loopt komen te vervallen en als voetpad gaan dienen.

Verdere proces

De raadscommissie bespreekt het voorstel op 14 maart. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 4 april een besluit.

Volgens planning komt het ontwerpbestemmingsplan begin juni ter inzage te liggen. Om voorafgaand aan het ontwerpbestemmingsplan inbreng op te halen bij de omwonenden en andere belanghebbenden houdt de gemeente op 29 maart 2017 een inloopavond. Zij ontvangen binnenkort een uitnodiging. Op deze avond kan men een toelichting verwachten op de kaders van het plan Holenkwartier, het proces en de momenten van invloed. Terra Marique is aanwezig op deze avond om informatie te geven over de invulling van het plan. Op deze avond is er ook uitleg over de parkeeroplossing voor Always Forward. Over de parkeeroplossing voor sauna Suomi lopen nog gesprekken met Suomi.