HOORN - De gemeente Hoorn heeft in de openbare ruimte diverse buitenreclame-uitingen staan. Denk aan de reclame in bushokjes, reclame rond lantaarnpalen, lichtmastreclame, billboards en de reclamezuilen met stadsplattegrond. Voor deze verschillende reclame-uitingen zijn diverse overeenkomsten afgesloten. Deze overeenkomsten lopen van de zomer grotendeels af. Daarom biedt de gemeente Hoorn deze overeenkomsten aan de markt aan via een aanbesteding. Ondernemers die in willen schrijven, kunnen een offerte indienen via TenderNed.

Doel van de aanbesteding

De gemeente wil met deze aanbesteding de kwaliteit van de presentatie en uitstraling van de buitenreclame in de openbare ruimte behouden en verbeteren. Daarnaast wil de gemeente ondernemers de ruimte geven om met eigen plannen te komen voor het verzorgen en beheren van de buitenreclame. De gemeente staat open voor nieuwe en innovatieve vormen van buitenreclame, zoals bijvoorbeeld gedigitaliseerde reclame. Bovendien verwacht de gemeente met de nieuwe overeenkomsten de reclame-inkomsten te verhogen.

Hoe werkt het?

De aanbesteding bestaat uit 10 opdrachten, zogenaamde percelen, waarop ondernemers per perceel een aanbieding kunnen doen. Nieuw binnen de aanbesteding buitenreclame is het perceel donatie straatmeubilair/speeltoestellen. Geïnteresseerden kunnen in overleg met de gemeente straatmeubilair of speeltoestellen doneren en mogen daarvoor op een bescheiden manier reclame maken in de openbare ruimte. De gemeente is nadat het eigendom is overgedragen verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer. Ondernemers kunnen zich inschrijven op een afzonderlijke of op alle percelen. Uitgangspunt voor alle percelen is het behouden en verbeteren van de kwaliteit en uitstraling van de buitenreclame in de openbare ruimte. De gemeente Hoorn geeft de voorkeur aan digitale reclame en neemt naast prijs/kwaliteit ook duurzaamheid mee als gunninscriterium. Om tot gunning en uitvoering over te gaan wordt ook gelet op een duidelijke en toegevoegde waarde voor de stad.

Meer informatie en inschrijven

Ondernemers die meer willen weten over de aanbesteding of een offerte willen indienen kunnen terecht op www.tenderned.nl. Let op: heeft u nog geen account op Tenderned? Houdt er dan rekening mee dat een account-aanvraag minimaal een week duurt.