HOORN - Tijdens de lintjesregen ontvangen negen mensen in Hoorn een Koninklijke onderscheiding. De dames Marian van Berkum, Kniltje van Bockxmeer, Marion Jensch, Karin Sijp en de heren Koos van Bockxmeer, Bart de Block, Jan Haring, Pieter Smit en Herman Stumpel worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Thirza Pennekamp krijgt een jeugdlintje.

Burgemeester Jan Nieuwenburg reikt de lintjes uit namens de koning op woensdag 26 april tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Oosterkerk. De gedecoreerden zijn onderscheiden voor de volgende activiteiten:

Mevrouw M.J.S. van Berkum-Schouten (1949)

 • Bestuurslid en lid van de pr-commissie van Operettevereniging Zwaag/Musicalvereniging Zwaag (1996 – 2015)

 • Lid van de werkgroep avondwake van de Parochie Zwaag (1997 – 2015)

 • Vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis, afdeling West-Friesland (1997 – heden)

 • Lid van de gemeenteraad van Hoorn (2002 -2010)

 • Penningmeester van het bestuur van het CDA, afdeling Hoorn (2010 – heden)

 • Bestuurslid van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) in Zwaag (2012 – heden)

 • Voorzitter van de Ouderenraad Hoorn (2014 – heden).

Mevrouw P.M. van Bockxmeer-Vink (1940)

 • Vrijwilliger bij de Stichting Burenhulp Blokker (1977 – 1985)

 • Diverse functies bij de R.K.-Parochie Westerblokker (voorheen de r.k. Parochie H. Michaël; onderdeel van de r.k. Parochie Heilige Mattheus) (1980 – heden)

 • Verpleegkundige bij het Ziekentriduüm Zwaag (1985 – 1992)

 • Vrijwilliger bij het Cultureel Centrum Pancratius (2001 – heden)

 • Bestuurslid van de Dameskegelclub Top Negen (2002 – 2012)

 • Bestuurslid van de West-Friese Toerclub (WFTC) (2003 – 2009)

 • Lid van de Klankbordgroep van het Ouderen Geriatrisch Netwerk West-Friesland (onderdeel van het Nationaal Programma Ouderenzorg) (2009 – 2012)

 • Vrijwilliger bij de Unie van Vrijwilligers (UVV) (2013 – 2014)

 • Algemeen bestuurslid van het Westerhavenkoor (35 leden) (2016 – heden).

Mevrouw M. Jensch-Terpstra (1948)

 • Vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Zandvoort (1970 – 1973)

 • Vrijwilliger bij diverse afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis (1993 – heden)

 • Vrijwilliger bij het Westfries Gasthuis in Hoorn (2006 – heden)

 • Vrijwilliger bij het Woonzorgcentrum Westerhaven in Hoorn (2007 – heden).

Mevrouw K. Sijp-Schutte (1960)

 • Vrijwilliger bij en bestuurslid van Muziekvereniging De Herleving in Zwaag (1979 – heden)

 • Vrijwilliger bij de Stichting Hoorn 650 (2007)

 • Vrijwilliger bij de Stichting Evenementen Stad Hoorn (2008 – 2009)

 • Vrijwilliger bij het Westfries Museum (Halve Maen) in Hoorn (2015 – heden).

De heer J.B.C. van Bockxmeer (1940)

 • Vrijwilliger en bestuurslid van SV Always Forward (1966 – heden)

 • Diverse functies bij de R.K.-Parochie Westerblokker (voorheen de r.k. Parochie H. Michaël; onderdeel van de r.k. Parochie Heilige Mattheus) (1975 – heden)

 • Kroniekschrijver en lid van de internetredactie van de website van de Vereniging Oud Hoorn (1997 – heden)

 • Lid van de redactiecommissie van het clubblad van de West-Friese Toerclub (WFTC) (1999 – 2012)

 • Speler van de rol van Sinterklaas op de R.K.-Basisschool Bernardus van Bockxmeer (2002 – heden)

 • Secretaris van de afdeling West-Friesland van de Stichting Alzheimer (2003 – 2010).

De heer B.M. de Block (1942)

 • Diverse functies bij Reddingsbrigade Notwin Hoorn (1975 – heden)

 • Diverse functies bij Reddingsbrigade Nederland (1981 – heden)

 • Vrijwilliger bij Show Band Hoorn (2005 – heden)

 • Toneel/decorbouwer bij de voormalige Musicalvereniging West-Friesland (rond 1995)

De heer J. Haring (1954)

 • Bestuurslid van de Winkeliersvereniging Grote Noord/Zakenclub Grote Noord (1974 – 2003)

 • Bestuurslid van de Stichting Stad Hoorn (1983 -2003)

 • Bestuurslid van de Vereniging Ondernemers Binnenstad Hoorn (2005 – 2008)

 • Bestuurslid van de Stichting Binnenstads Management Hoorn (2006 – heden)

 • Voorzitter van de Stichting Wintersfeerverlichting Hoorn (2007 – 2014)

 • Bestuurslid Verenigingsraad Vereniging Bloemist Winkeliers (2007 – 2015)

 • Vrijwilliger en sponsor Live Your Dream Foundation (2007)

 • Vicevoorzitter van de Vereniging Ondernemers Stad Hoorn (2008 – heden)

 • Bestuurslid van de Hoornse Ondernemers Federatie en de Stichting Lokaal Ondernemers Fonds Hoorn (2008 – heden)

 • Actief lid Bridgeclub Roken Pas Hoorn (2015)

 • Mede-initiatiefnemer Toeristisch Platform en Hoorn Marketing (2015 – heden)

 • Zaalwacht bij Cinema Oostereiland Hoorn (2016 – heden).

De heer P. Smit (1924)

 • Vrijwilliger bij Humanitas (1989 – 1995)

 • Vrijwilliger bij Leerwerkproject Stichting Rentree ( 1995 – 2003)

 • Vrijwilliger bij het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont (1996 – heden)

 • Vrijwilliger bij Leerwerkproject De Bromtol (2003 – 2016).

De heer H.A.M. Stumpel (1948)

 • Gids bij de Vereniging Oud Hoorn (1985 – heden)

 • Bestuurslid van de Vereniging Het Carillon in Hoorn (1982 – heden)

 • Bestuurslid van het Comité Open Monumentendag Hoorn ( 1991 – heden)).

Jeugdlintje voor Thirza Pennekamp (2002)

Thirza Pennekamp krijgt een jeugdlintje vanwege haar inzet voor Huttendorp Hoorn. Toen Thirza las dat het voortbestaan van het huttendorp door sponsorproblemen werd bedreigd, kwam zij in actie. Zij bedacht van alles om geld in te zamelen om het huttendorp toch door te kunnen laten gaan. Zij was het enige kind in Hoorn dat op eigen kracht een actie opzette om het huttendorp te kunnen behouden. Thirza is inmiddels ook vrijwilliger bij het Huttendorp en ze organiseert kinder-thema-disco’s voor Stichting Netwerk. Thirza vervult een voorbeeldfunctie en heeft een positieve en stimulerende uitstraling naar anderen