WEST FRIESLAND - Het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Westfriesland is dit jaar gedaald.

In juni zette de daling in en inmiddels hoeven in alle Westfriese gemeenten minder huishoudens een beroep te doen op bijstand bij WerkSaam Westfriesland. Begin dit jaar waren er nog 3.323 uitkeringen, begin december waren dat er 3.246 (-2,3%).

Ook veel andere gemeenten zien inmiddels een dalende lijn. Vooral de reden van uitstroom in Westfriesland is opvallend ten opzichte van landelijke cijfers: in Westfriesland stromen bovengemiddeld veel mensen uit doordat ze een baan hebben.