HOORN - Op dinsdag 31 januari ging de raad akkoord met de maatregelen om de overlast van riviercruiseschepen in de haven in te perken. De raad stelde de Havenverordening unaniem vast.

Op verzoek van de gemeenteraad werkte het college van B en W maatregelen uit om de overlast van riviercruiseschepen in de Hoornse haven in te perken. Dit om tot een betere balans te komen tussen de toeristisch-economische belangen en het belang van leefbaarheid voor omwonenden en andere gebruikers van de haven.

De nieuwe regels gaan in principe per 1 maart 2017 in, maar de gemeente ziet 2017 wel als overgangsjaar. Dit betekent dat er dit jaar al zoveel als mogelijk gewerkt wordt volgens de nieuwe regels. Maar het zal wel voorkomen dat van de regels wordt afgeweken, omdat de reserveringen voor dit jaar al geboekt waren. Vanaf 2018 zijn uitzonderingen niet langer toegestaan, tenzij de veiligheid in het geding is.

Dit zijn de nieuwe regels:

  • Er mogen geen schepen meer aanmeren bij het Houten Hoofd. Dit belemmert het zicht op dit monument en de historische haven teveel

  • Op het Oostereiland komen vier aansluitingen voor walstroom. Het afnemen van walstroom wordt verplicht. Dit betekent dat er in de toekomst nog maar 4 schepen mogen aanmeren bij het Oostereiland

  • Er geldt een vaarverbod tussen 23:00 en 06:00 uur. Zo wordt rekening gehouden met de nachtrust van bewoners van het Oostereiland

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met deze maatregelen.