HOORN - Kleine zelfstandigen en ZZP-ers met een inkomen op minimumniveau kunnen sinds dit jaar kwijtschelding aanvragen voor hun privé belastingaanslagen van de gemeente Hoorn. Hier is een aanvraagformulier voor dat ze kunnen invullen als zij hun belastingaanslag hebben ontvangen. Doel is om kleine ondernemers die het zwaar hebben te helpen.

Het kwijtschelden van belasting voor kleine ondernemers is een initiatief van de gemeenteraad. Het is een van de maatregelen van de gemeente Hoorn om zoveel mogelijk mensen aan werk te helpen en houden. Wethouder Judith de Jong: ‘voor particulieren was het al mogelijk om kwijtschelding aan te vragen, maar voor kleine ondernemers nog niet. Er zijn ZZP-ers die net aan hun hoofd boven water kunnen houden. Met de mogelijkheid voor kwijtschelding willen we deze groep helpen.’

Voorwaarden

De kwijtschelding geldt alleen voor aanslagen vanaf 1 januari 2017. Het gaat alleen om privé belastingaanslagen van de gemeente Hoorn, dus niet voor zakelijke lasten. De berekening van kwijtschelding gebeurt op basis van door de landelijke overheid vastgestelde normen, net als bij particulieren. Dit betekent dat aanvragers aan een aantal voorwaarden moeten voldoen:

  • U moet het aanvraagformulier volledig invullen en alle gevraagde informatie/specificaties meesturen;

  • U mag geen vermogen hebben, bijvoorbeeld: overwaarde van uw huis of auto, of u heeft meerdere voertuigen, en uw banksaldo mag niet te hoog zijn. Hoe hoog dit mag zijn hangt af van uw persoonlijke situatie.

  • Uw inkomen moet rond het bijstandsniveau liggen;

  • U heeft geen BV of andere rechtsvorm voor uw bedrijf, maar u bent een natuurlijk persoon.

Bij startende ondernemers volgt in sommige situaties pas een besluit als het jaarinkomen bekend is over het jaar waarvoor men kwijtschelding vraagt. Ook bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kan u als ondernemer voor kwijtschelding in aanmerking komen maar alleen als u een bijstand voor zelfstandigen ontvangt.

Aanvragen
Aanvragen van kwijtschelding kan als de belastingaanslagen weer bezorgd zijn. Dit gebeurt eind februari. Ga voor meer informatie over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en voor een aanvraag naar de website van de gemeente Hoorn www.hoorn.nl/belastingen.

Iedereen aan het werk
Sinds vorig jaar biedt de gemeente Hoorn extra hulp voor ZZP’ers , jongeren, 45-plussers met een bijstandsuitkering, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en werkzoekenden zonder uitkering. Doel is dat zoveel mogelijk mensen een baan hebben en niet afhankelijk zijn van een uitkering.