HOORN - In de afgelopen weken hebben veel mensen meegedacht over hoe het Kerkplein een aantrekkelijk plein kan worden. Belangstellenden kunnen op zaterdag 4 maart tussen 14.00 en 18.00 uur langskomen in Het Huis Verloren om de opzet voor een proef te bekijken.

Er zijn veel ideeën opgehaald: ideeën voor de korte termijn en voor de lange termijn. Ideeën die gemakkelijk uit te voeren zijn, kunnen we al meenemen in de proefperiode vanaf april. Ideeën voor de langere termijn willen we samen met bewoners en ondernemers verder uitwerken. We maken dus een onderscheid tussen een proef en een definitieve herinrichting van het Kerkplein.

Proef
In april starten we met een proef en maken we ruimte op het plein door fietsenrekken en andere obstakels te verplaatsen en parkeerplekken weg te halen. Zo ontstaat er ruimte voor ideeën die gemakkelijk uit te voeren zijn. En ook starten we dan met een proef voor het verkeer. In die periode, tot na de zomer, kunnen we ervaren wat past bij het Kerkplein en wat niet. Wat de opzet voor de proef op het Kerkplein is, kunt u op zaterdag 4 maart zien.

Definitief plan voor het Kerkplein
Na de zomer evalueren we de activiteiten op het Kerkplein en de mogelijkheden voor het verkeer en parkeren. Ook daar betrekken we omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden bij. Samen met de beste ideeën voor het Kerkplein wordt dat één plan dat we aan de gemeenteraad voorleggen. Als de gemeenteraad daarmee instemt en het benodigde geld beschikbaar stelt, kunnen we het plein definitief inrichten als plein voor de inwoners van Hoorn, een plein waar je graag wilt zijn.

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Bastine Speksnijder, telefoon 0229 252200 of stuur een e-mail naar kerkplein@hoorn.nl.