HOORN - Door thuis uw afval te scheiden zorgt u ervoor dat waardevolle materialen niet verbrand worden maar een nieuw leven kunnen krijgen. ‘En waarom kan HVC dat afval dan niet scheiden?’ vraagt u zich misschien af na berichtgeving in de media over het nut van het scheiden van plastic en blik? Omdat de verschillende soorten afval een betere kwaliteit hebben en dus beter hergebruikt kunnen worden, wanneer u ze apart houdt in plaats van dat dit pas bij HVC zou gebeuren.

De kwaliteit van gescheiden afval is belangrijk, willen we als maatschappij er weer nieuwe producten van maken. Daarom kiezen we voor afval scheiden bij de mensen thuis in plaats van het achteraf proberen eruit te halen. Als u uw afval thuis goed scheidt, raakt het afval niet vervuild. Hoe ‘schoner’ het afval, hoe beter en hoogwaardiger het te recyclen is. En als u het thuis goed scheidt, is het schoner dan wanneer dit pas bij HVC gebeurt.


Wat blijkt uit onze praktijk? Dat sinds inwoners van Westfriesland de oranje container voor plastic, pak en blik gebruiken, ze het andere afval ook beter scheiden. Van uw apart gehouden afval kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt. Zo verandert uw lege pak vla in een pan, uw etensresten in groen gas en compost, en uw lege toiletrol wordt de krant van morgen. Het doel is om per persoon de hoeveelheid restafval per jaar te verminderen van gemiddeld in Nederland 250 kg per persoon naar 100 kg per persoon. Hoe minder afval we met elkaar produceren hoe beter. En het afval dat we produceren willen we zoveel mogelijk recyclen. 

HVC heeft er met alle deelnemende gemeenten voor gekozen om het waardevolle afval thuis bij mensen thuis gescheiden in te zamelen. Voor appartementen, flats en de binnenstad is het niet altijd mogelijk om afval gescheiden weg te gooien. HVC zoekt naar oplossingen om het ook voor deze locaties makkelijker te maken om afval gescheiden weg te kunnen gooien. 
Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk waardevolle materialen een nieuw leven krijgen en dat zo min mogelijk afval de verbrandingsoven ingaat, is het belangrijk dat u vooral doorgaat met scheiden van uw afval, zoals dat nu al heel goed gaat.