KOGGENLAND - Een jaar na het starten van dorpsgesprekken kijken we graag met u terug. Er zijn vijf dorpsgesprekken gehouden en de volgende gesprekken (met Obdam) zijn alweer ingepland. Zo’n 91 inwoners uit Scharwoude, Hensbroek, Zuidermeer, Berkhout en Ursem zijn bezig met maar liefst 22 initiatieven.

Burgemeester Posthumus:

“In de dorpsgesprekken boren we de energie aan die in de inwoners zit, om te denken en te praten over de toekomst van hun dorp. Wat maakt hun dorp waardevol en wat moet er gebeuren om dit toekomstvast te maken? Het gaat dan om dingen die mensen zelf bedenken en kunnen uitvoeren. Dit gebeurt in werkgroepen of mooier: ‘doe-teams’. De rol van de gemeente is het bewaken van het algemeen belang en het mogelijk uit de weg ruimen van blokkades. Het resultaat mag er zijn. Tal van inwoners steken ziel en zaligheid in allerlei ontwikkelingen. Ik ben trots op deze energie.”

Wat gebeurt er zoal?

U kunt de doe-teams (werkgroepen) en de stand van zaken van alle initiatieven bekijken via www.koggenland.nl/dorpsgesprek. We pakken er een paar uit:

  • Een doe-team in Zuidermeer onderzoekt de mogelijkheid van woningbouw. Zo inventariseren betrokken inwoners of er mensen zijn die graag in een nieuwbouwhuis in Zuidermeer willen wonen.
  • Inwoners van Ursem kijken naar de mogelijkheden van een dorpshuis voor activiteiten, kunst en cultuur.
  • Inwoners van Scharwoude zijn actief met verschillende overheden in gesprek over de dijkversterking. De gewenste recreatieve invulling, zoals een strandje aan het Markermeer, wordt daarna besproken.
  • In Hensbroek slaan ijsclubs de handen ineen voor een skeelerbaan op de plaats van de ijsbaan. Buiten de trainings- en wedstrijd uren om kan de baan recreatief worden gebruikt. Dit is met name voor de jeugd van Koggenland een welkome aanvulling. De ijsclubs coördineren de bouw van de Skeelerbaan en parkeerplaatsen en oprichting van een skeelercommissie en een stichting.
  • Een doe-team met de veelbelovende naam ‘Berkhout Energie Neutraal’ is voortvarend begonnen met verkennende gesprekken, een plan van aanpak en het leggen van contacten met deskundige partijen. Verder zijn zij nog op zoek naar enthousiaste medebewoners om de werkgroep te versterken. Kijk op www.koggenland.nl/dorpsgesprek bij Berkhout voor meer informatie.

Zelf aan de slag

Het college gaat de dorpen langs om plannen voor de toekomst van het dorp op gang te brengen en te helpen doe-teams te vormen, zodat inwoners zelf aan de slag kunnen. Het college heeft al gesproken met Scharwoude, Hensbroek, Zuidermeer, Berkhout en Ursem. Eerstvolgende dorpsgesprekken zijn in Obdam in mei en juni. In 2017 spreekt het college ook nog met Spierdijk en De Goorn. In 2018 staan Avenhorn, Oudendijk en Grosthuizen op de planning. U hoeft natuurlijk niet te wachten op een dorpsgesprek. Als u nu al goede ideeën heeft voor uw dorp, kunt u daar direct al mee aan de slag.

Raad stelt geld beschikbaar

De raad heeft in januari 2017 € 1 miljoen beschikbaar gesteld, als impuls voor het vitale platteland. Daarbij heeft de raad ook criteria benoemd ter beoordeling of een project in aanmerking komt voor een bijdrage. Zo moet het gaan om een incidentele bijdrage en komt de bijdrage niet in plaats van subsidies. Verder betreffen het nieuwe initiatieven ter versterking van de samenleving, is lokaal draagvlak noodzakelijk en zijn de plannen lokaal gebonden, dus alleen voor de betreffende kern.