HOORN - De besluiten die nodig zijn voor de vergunningen en ontheffingen voor de Versterking van de Markermeerdijken Hoorn - Amsterdam, zijn vanaf 14 december in te zien.

De plannen, waaronder de dijkversterking in Hoorn en het fiets- en voetpad op de Westerdijk, zijn te bekijken via de website van de provincie. Dit kan tot en met 24 januari 2018. Iedereen kan in die periode een zienswijze indienen. Ook in het stadhuis in Hoorn kan men op afspraak de plannen op een computer bekijken. U kunt hiervoor een afspraak maken door te bellen met 0229 252200.

Wat gebeurt er als ik een zienswijze indien?

Alle zienswijzen worden verwerkt in een Nota van Antwoord. Hierin komt een overzicht van alle zienswijzen en of dit tot een aanpassing in het plan heeft geleid. Alle wijzigingen worden vervolgens opgenomen in een Nota van Wijzigingen. De Nota’s worden met het Projectplan Waterwet en de definitieve vergunningen vastgesteld en worden daarna zes weken ter inzage gelegd.

Meer informatie en informatieavond

Heeft u vragen over de terinzagelegging of wilt u een toelichting op de documenten? Neem dan contact op met de provincie. U kunt ook een inloopavond bezoeken. Op dinsdag 9 januari organiseert de provincie van 17.00 tot 19.30 uur een inloopbijeenkomst in Mirror Paviljoen, Waterlandse Zeedijk 1 in Monnickendam.

Versterkte dijken

Met de versterking wil Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de veiligheid van deze dijken voor de komende 50 jaar op orde brengen. Naar verwachting start de uitvoering van de dijkversterking medio 2018.