HOORN/AMSTERDAM - Op dinsdag 9 mei vindt in schouwburg Het Park in Hoorn een informatiemarkt plaats over de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn.

Binnen de Corridorstudie werken de verschillende overheden samen om een oplossing te vinden voor de doorstromingsproblemen tussen Amsterdam en Hoorn. De afgelopen periode zijn verschillende potentiele maatregelen bedacht en uitgewerkt. De maatregelen zijn samengevoegd tot verschillende maatregelenpakketten.

Maatregelen
Onlangs is besloten welke maatregelen doorgaan naar de volgende fase. Deze variëren van investeringen in de fiets, of het openbaar vervoer, tot investeringen in het wegennet. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om het meer en vaker laten rijden van treinen, de aanleg van fietssnelwegen en het ombouwen van knooppunt Zaandam en het verbreden van delen van de A7. De maatregelen worden deze zomer verder beoordeeld en getoetst aan de bijdrage die zij leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Ook duurzaamheid en een goede inpassing zijn belangrijk.

Informatiemarkt
Op dinsdag 9 mei organiseert het team van de Corridorstudie van 16:00 tot 21:00 uur een informatiemarkt in schouwburg het Park in Hoorn. Tijdens de informatiemarkt wordt verteld welke maatregelen er voor Westfriesland meegaan naar de volgende ronde en hoe het vervolgproces (besluitvorming en procedure) eruit ziet.

Kijk voor meer informatie op www.corridorstudieamsterdamhoorn.nl