HOORN - De Hoornse gemeenteraad wil dat leer-werkbedrijf WerkSaam stopt met het re-integratie instrument flextensie. Daarbij wil de raad dat WerkSaam cliënten boven de 60 jaar die al langere tijd een bijstandsuitkering hebben geen actieve sollicitatieplicht meer oplegt. En ook ziet de Hoornse raad graag dat WerkSaam jaarlijks een objectief klanttevredenheidonderzoek houdt. Dat is de uitkomst van de behandeling van de jaarstukken en de begroting van WerkSaam door de gemeenteraad op 11 juli.

Flextensie is een manier om vanuit de bijstand werkervaring op te doen met tijdelijk werk. Dit om de stap naar vast werk te verkleinen. Dit re-integratie instrument is echter niet onomstreden. Het roept vragen op bij uitkeringsgerechtigden en ook is er risico op arbeidsverdringing. De fracties van PvdA, Hoornse Onafhankelijke Partij, SP, Hoorn Lokaal, Hoornse Senioren Partij, Fractie Tonnaer, Hoorns Belang en VVD dienden samen een motie in flextensie als re-integratie instrument bij WerkSaam te stoppen. Deze motie werd aangenomen met steun van de fracties van GroenLinks en het CDA. De fracties van D66 en VOCHoorn stemden tegen de motie.

Geen solliciatieplicht 60+

De fracties van GroenLinks, SP, Hoornse Onafhankelijke Partij, Fractie Tonnaer en de Hoornse Senioren Partij dienden samen een motie in om voor WerkSaam-cliënten boven de 60 jaar die al langere tijd een bijstandsuitkering ontvangen en/of met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, geen actieve sollicitatieplicht op te leggen. Afgezien van de fractie van VOCHoorn stemden alle fracties hiermee in.

Klanttevredenheidsonderzoek

De raad stemde tot slot unaniem in met een motie met daarin een oproep om WerkSaam te vragen jaarlijks een objectief klanttevredenheidsonderzoek te houden en te onderzoeken of het mogelijk is om exit-gesprekken te houden met cliënten die uitstromen. Het college informeert de gemeenteraad vóór 1 oktober over de gesprekken met WerkSaam over dit verzoek van de raad.