HOORN - De Hoornse raad wil dat het spoor van de Museum Stroomtram wordt opgewaardeerd tot provinciaal monument. Dit maakte een overgrote meerderheid van gemeenteraad duidelijk tijdens de bespreking van de Structuurschets Westfriesland, die unaniem de steun van de raad kreeg.

De zeven Westfriese gemeenten willen tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s van Nederland horen. Om die ambitie mogelijk te maken hebben zij de structuurschets ‘Een dijk van een regio’ opgesteld. Het doel: ruimte bieden aan initiatieven die Westfriesland versterken. Met dit document nodigen de gemeenten initiatiefnemers uit om met initiatieven en plannen te komen op het gebied van wonen, werken, recreatie en toerisme. Ook laten de gemeenten zien wat zij zelf op deze gebieden al doen of gaan doen.

De structuurschets werd unaniem gesteund door de raad. Wel dienden de fracties van D66, Hoorn Lokaal, PvdA, SP, VOCHoorn, CDA, Hoorns Belang, Fractie Tonnaer, Groenlinks en de Hoornse Seniorenpartij een motie in met het verzoek aan het college om de wens om van het spoor de Museum Stoomtram een provinciaal monument te maken te bespreken bij de andere Westfriese gemeenten. En om samen een voorstel aan de Provincie Noord-Holland te doen. Volgens de indieners van de motie is de Museum Stoomtram een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van de regio. Het behoud van het spoor van de stoomtram is daarmee cruciaal voor de toekomst van het museum en daarmee de toeristische potentie van de regio. De status als provinciaal monument zou een grote stap zijn in het behoud van dit spoor en ook het open en karakteristieke Westfriese landschap rond het spoor.

Een meerderheid van de Hoornse gemeenteraad stemde in met de motie. De heer Helling van D66 onthield zich van stemming omdat hij werkzaam is voor de toeristische branche. De heer Louwman van de VVD stemde tegen de motie.