HOORN - De gemeente Hoorn wil voortaan alleen aardgasvrij bouwen bij nieuwbouw. Dat stelt het college van B&W voor aan de gemeenteraad, die verzocht aardgasvrije nieuwbouw te onderzoeken.


Door dit voornemen moet vanaf 2020 geen enkele nieuwbouwwoning meer op aardgas zijn aangesloten.De Rijksoverheid wil dat de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal en aardgasvrij wordt.

Wijziging warmtenet

Als gevolg van de Energieagenda uit 2016 heeft het Rijk aangekondigd per 1 juli 2018 de warmtewet te zullen wijzigen. Hierdoor verandert de aansluitplicht op aardgas voor nieuwbouw in een warmterecht. Woningen moeten dan voorzien zijn van een warmtebron.De gemeente Hoorn speelt hier actief op in door zich uit te spreken voor aardgasvrije nieuwbouw.

Doelstelling klimaatneutrale stad

Samir Bashara, wethouder duurzaamheid: ‘Hiermee zetten we een belangrijke stap in de energietransitie en voorkomen we dat bewoners en ontwikkelaars onnodige kosten moeten maken. Onze doelstelling om in 2040 een klimaatneutrale stad te worden komt zo dichterbij.’

In gesprek met ontwikkelaars en woningcorporaties

De gemeente Hoorn gaat met ontwikkelaars en woningcorporaties het gesprek aan over de uitwerking. Bij nieuwbouw van woningen bij eigen grondverkoop stelt de gemeente als voorwaarde dat aardgas niet als warmtebron gebruikt wordt. Bij kleinere bouwprojecten, bijvoorbeeld in de bestaande bouw, wordt in overleg met de initiatiefnemer gekeken naar een oplossing en de bijdrage van de gemeente. Bij nieuwbouw waar de gemeente geen rol heeft bij grondverkoop, worden ontwikkelaars zoveel mogelijk gestimuleerd aardgasvrij te bouwen.

Kopers willen aardgasvrij

Bashara: ‘Steeds meer kopers willen een aardgasvrij huis. Anders moeten ze op termijn alsnog hun huis aanpassen en worden ze geconfronteerd met hoge kosten. Nieuwe aardgasnetwerken zijn daarom geen goede investering. Bedrijven en ontwikkelaars realiseren zich dit en spelen al in op deze verandering.' In fase 5 van de Bangert Oosterpolder wordt al geen aardgasnet meer aangesloten op woningen.

Eind januari volgt besluit

Op 16 januari bespreekt de raadscommissie het voorstel. Op 30 januari neemt de gemeenteraad een besluit.