HOORN - Per 1 januari 2017 is de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning voor de Wmo door het Rijk verlaagd. Dit betekent dat veel inwoners minder eigen bijdrage betalen. Daarnaast betalen huishoudens waarvan de ene partner werkt en de andere partner chronisch ziek is helemaal geen eigen bijdrage meer. Hoorn besloot daarnaast om vanaf dit jaar voor alle ondersteuning waar zij een eigen bijdrage voor vraagt altijd het goedkoopste bedrag aan te houden, ook wanneer via de aanbesteding hogere tarieven zijn afgesproken. De gemeente besloot dit na onderzoek naar de effecten van de verhoogde eigen bijdrage.

Effecten hogere eigen bijdrage onderzocht

In Hoorn wordt een eigen bijdrage gevraagd van inwoners die gebruik maken van ondersteuning van de gemeente, zoals huishoudelijke hulp, woningaanpassingen, hulpmiddelen, dagbesteding en begeleiding. In 2016 werd de eigen bijdrage verhoogd voor een deel van de ondersteuning. Daarom heeft de gemeente gekeken naar de effecten van de hogere eigen bijdrage van alle ondersteuningsvormen. 82% van de inwoners die gebruik maakt van de Wmo-ondersteuning houdt dezelfde ondersteuning. Een kleine groep inwoners ziet af van ondersteuning via de gemeente of zoekt zelf een goedkoper manier om de zorg te krijgen.

Inkomensafhankelijk

Omdat de tarieven voor ondersteuning door het CAK worden bepaald op basis van het inkomen hebben sommige situaties geleid tot hoge zorgkosten voor inwoners waarvan de partner bijvoorbeeld chronisch ziek is. Er is dan vaak één inkomen, maar de kosten voor ondersteuning zijn hoog. Ook inwoners die net boven de inkomensgrens zitten voor bepaalde regelingen moeten door de hogere bijdrage naar verhouding meer betalen. In andere gevallen hebben mensen wel een hoog inkomen, maar weinig te besteden, door schulden (bijvoorbeeld echtscheiding of van hun kind(eren)) of door hoge kosten voor de nodige psychologische hulp zoals bij een burn-out.

Oplossing voor risicogroepen

Wethouder Theo van Eijk: ‘De kleine groep die afziet van ondersteuning willen we met deze oplossing helpen. Wij geven het goedkoopste tarief voor de zorg door aan het CAK, ook wanneer de geleverde zorg of ondersteuning duurder was. Dit verschil neemt de gemeente voor haar rekening. Wij hopen zo dat mensen niet op basis van het geld beslissen of zij wel of geen zorg afnemen.’

Op de website van de gemeente vindt u voor welke inkomenscategorieën welke bedragen gelden. https://www.hoorn.nl/Int