HOORN - Einde bezuinigingen, ruimte voor nieuwe investeringen in de stad


Hoorn sluit 2016 af met een positief resultaat van 12,6 miljoen euro en ook het meerjarenperspectief (2017 – 2021) is weer positief. Dit betekent het einde van de bezuinigingen die sinds 2009 de gemeentelijke begroting domineerden. Het college van B en W stelt de raad voor om de financiële ruimte te gebruiken om nieuwe investeringen in de stad te doen.

Jaarrekening 2016: positief resultaat van 12,6 miljoen euro

In Jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over wat zij heeft gedaan en wat dat heeft gekost. In totaal gaf de gemeente Hoorn ruim 222,5 miljoen euro uit. Er kwam voor ruim 235 miljoen euro aan inkomsten binnen. De jaarrekening van 2016 sluit met een voorlopig positief resultaat van 12,6 miljoen euro.

Er is tijd nodig om de transformatie in het sociale domein goed vorm te geven. We slagen er steeds beter in om vraag en aanbod in het sociaal domein bij elkaar te brengen. Maar omdat het veelal om ‘open einde regelingen’ gaat in een sterk veranderend werkveld, is en blijft het een uitdaging om de zorgbegroting meer op maat te maken. Het college stelt de raad voor om het geld dat over is mee te nemen naar 2017 en te reserveren voor het sociaal domein.

Verantwoord bezuinigen

Wethouder Financiën Judith de Jong: ‘Toen wij in 2014 startten, lag er nog een aanzienlijke bezuinigingsopgave van bijna 8,5 miljoen euro voor ons. Het was één van de topprioriteiten van dit college en ook de gemeenteraad om de Hoornse begroting op een verantwoorde manier weer op orde te brengen. Dat was niet altijd makkelijk, want iedere bezuiniging raakt mensen, verenigingen en andere belangrijke partijen in onze stad.’

Het college van B en W is blij dat het gelukt is om naast de bezuinigingen toch ook ruimte te vinden om in de stad te investeren. ‘Hierdoor hebben we evengoed het verschil kunnen maken waar dit nodig was. Bijvoorbeeld door extra geld vrij te maken voor schuldpreventie, participatie en werkgelegenheid. Maar ook voor zaken als het terugdringen van schoolverzuim, de opknapbeurt van de Grote Waal, het aanjagen van duurzame initiatieven, het maken van een wijkvisie Hoorn-Noord en Venenlaankwartier samen met de stad, en de organisatie van het EK en WJK open water zwemmen.’

Kadernota 2017: nieuwe investeringen in de stad

Met de Kadernota heeft de raad al voor de zomer een goed inzicht in het gemeentelijke huishoudboekje voor het lopende jaar. De begroting voor 2017 en de daarop volgende jaren is sluitend.

Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om de financiële ruimte het komende jaar te gebruiken voor nieuwe investeringen in de stad. De Jong: ‘We zetten in op de toekomst van onze stad. De Poort van Hoorn is bijvoorbeeld een belangrijke ontwikkeling voor de bereikbaarheid van onze stad. Maar daarnaast willen we juist ook geld uittrekken voor de kwaliteit en beleving van onze stad. Bijvoorbeeld door het verbeteren van fietsroutes, een nieuwe groenvisie en de handhaving van overlast langs de Hoornse kust. Maar ook met het vervangen van alle straatlantaarns in de binnenstad voor historische lantaarns en het aanlichten van onze kroonjuwelen (monumenten) gaan we aan de slag. Verder willen wij investeren in stadspromotie doorHoorn Marketing te ondersteunen. Daarnaast vragen wij de raad ook om geld uit te trekken voor wijkcentrum De Cogge en het invoeren van een cultuurpas voor basisschoolleerlingen. Stuk voor stuk plannen die de stad versterken.’

Besluit raad

Op 27 juni 2017 buigt de gemeenteraad zich over de Jaarrekening 2016 en de Kadernota 2017. De vergadering start om 15:00 uur in de raadszaal van het stadhuis. Alle publiek is welkom. De vergadering is ook live te volgen, of later terug te zien via www.hoorn.nl/raadsinformatie, of via Twitter @Raadhoorn.