BERKHOUT - Na de dorpsgesprekken vorig jaar met Scharwoude, Hensbroek en Zuidermeer gaan de collegeleden nu in gesprek met de inwoners van Berkhout over de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendig dorp. De inwoners hebben een uitnodigingsbrief ontvangen.

Daadkrachtige gemeenschap

Wij gaan als gemeente samen met de inwoners van Berkhout op zoek naar de grote onderwerpen voor een toekomstbestendig Berkhout. Dit doen wij met de vraag ‘Hoe ziet u Berkhout graag over 10 jaar en hoe kunnen wij daar gezamenlijk aan bijdragen?’ Het dorp zit niet stil en wij vinden het uiterst belangrijk dat de inwoners als kenner van hun omgeving de aanjager zijn van ideeën en plannen. Als gemeente willen wij indien gewenst ondersteunen.

Benieuwd naar ideeën Berkhout

Uit de gesprekken met Scharwoude, Hensbroek en Zuidermeer kwamen al verschillende mooie ideeën naar voren waar we samen met de inwoners invulling aan geven. Denk daarbij aan het strandje bij Markermeer, een Jeu-de-boulesbaan, verkeersmaatregelen, kleinschalige woningbouw en snel internet. Wij zijn benieuwd naar de ideeën van Berkhout.

College in gesprek met alle dorpen

Burgemeester Posthumus en wethouders Win Bijman, Caroline van de Pol en Koos Knijn gaan in gesprek met al onze dorpen over de toekomstige leefbaarheid. Meer informatie via www.koggenland.nl/dorpsgesprek.