HOORN - Wethouder Samir Bashara overhandigt namens het college van burgemeester en wethouders een Global Goals cheque ter waarde van 500 euro aan de Stichting Nieuwe Steen. De cheque is een bijdrage aan het project van de Hoornse tandarts dr. Joseph Joshua van Tandartspraktijk Nieuwe Steen. Hij gaat in augustus in Zuid-Afrika gratis tandheelkundige zorg verlenen aan kansarmen in de gemeenschap van Saldanhabaai en omringende streken.

Tandarts Joshua heeft een tandartspraktijk aan de Nieuwe Steen in Hoorn en komt oorspronkelijk uit Saldanha, Zuid-Afrika. Hij heeft de Stichting Nieuwe Steen opgericht voor zijn vrijwillige tandheelkundige hulp in zijn geboorteland. In 2012, 2014, 2015 en 2016 is hij ook naar Zuid-Afrika geweest om daar vrijwillig tandheelkundige zorg te verlenen. Dit jaar reist hij opnieuw naar het land af, van 7 tot 19 augustus. Zijn project is goedgekeurd door de gemeenten Saldanhabaai en Bergrivier. Ook deze Zuid-Afrikaanse gemeenten steunen het project. Tijdens zijn verblijf in Zuid-Afrika bezoekt tandarts Joshua de plaatsen Saldanha, Paternoster, Vredenburg, St. Helena Bay, Laaiplek en Langebaan.

Armoede

Veel mensen in Zuid-Afrika hebben problemen met hun gebit. Doordat zij in armoede leven, kunnen zij zich geen tandheelkundige zorg veroorloven, terwijl die wel noodzakelijk is. De aanwezige tandheelkundige zorg is ook niet omvangrijk genoeg om de hele regio te kunnen dekken.

Cijfers 2016

In 2016 heeft tandarts Joshua samen met twee andere tandartsen en twintig vrijwilligers in 10 dagen 820 patiënten geholpen. Er zijn in totaal 4040 tanden en kiezen getrokken, 148 abcessen behandeld, 37 vullingen geplaatst en 32 gebitten gereinigd. Iedereen kreeg paracetamol mee en waar nodig werd antibiotica verstrekt. Er zijn 1670 tandheelkundepakketten uitgedeeld en er werden 1250 voedselpakketten verstrekt.

Global Goals

De Global Goals zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Ze zijn vastgesteld door de Verenigde Naties in september 2015. Het doel van de Global Goals is het aanpakken van armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De doelen en een toelichting daarop zijn te vinden op www.globalgoalsnl.nl. De gemeente Hoorn ondersteunt graag lokale initiatieven die bijdragen aan het realiseren van de doelen.