HOORN - De Hoornse gemeenteraad wordt onvoldoende betrokken bij het vaststellen van het gemeentelijk ICT-beleid. Dat is de belangrijkste conclusie van een rapport van de Hoornse rekenkamercommissie naar het Hoornse ICT-beleid.

De gemeenteraad heeft weinig inzicht in de keuze van de systemen, de informatiebeveiliging en de kosten van het ICT-beleid. Aanleiding voor het onderzoek is dat steeds meer taken van de gemeente Hoorn worden ondersteund met vaak dure informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Op basis van het onderzoek concludeert de rekenkamercommissie dat de gemeente Hoorn in vergelijking met andere gemeenten relatief goed scoort op informatiebeveiliging en digitale dienstverlening. Echter, de raad is maar beperkt betrokken bij het gevoerde beleid. Het college van B en W informeert de raad incidenteel over ICT-onderwerpen. De financiële kaders worden door de raad gesteld bij de kadernota en goedgekeurd bij de jaarrekening. Inhoudelijke kaders zoals het doel van het ICT-beleid, prioriteiten en tijdpaden worden door de raad echter niet gesteld.

Aanbevelingen

De rekenkamercommissie doet naar aanleiding van het onderzoek een aantal aanbevelingen. Die aanbevelingen zijn erop gericht de kaderstelling en controle door de gemeenteraad te versterken:

  • Stel het ICT-beleid formeel vast, zodat kaderstelling en controle door de raad verbetert. Denk aan afspraken over taken en verantwoordelijkheden en te stellen eisen aan informatievoorziening.
  • Neem ICT voortaan expliciet en structureel mee in de besluitvorming, bijvoorbeeld door een apart beoordelingskader voor ICT op te nemen in raadsvoorstellen.
  • Vraag het college om meer expliciete verantwoording over ICT-onderwerpen. Denk aan periodieke rapportages over storingen, problemen, risico’s, maatregelen en investeringsbeslissingen
  • Zorg voor voldoende focus en betrokkenheid bij informatiebeveiliging binnen de hele organisatie. Dat kan bijvoorbeeld door de positie van de CISO (Corporate Information Security Officer) zwaarder te maken en deze te beleggen op het niveau van adviseur van de algemeen directeur.

Op dinsdag 21 november presenteert de rekenkamercommissie het rapport aan de gemeenteraad. Deze presentatie vindt plaats om 19:00 uur in het stadhuis van Hoorn. Alle publiek is welkom.