HOORN - De raad buigt zich over het vervoer van passagiers van Oostereiland naar de meest geschikte opstapplek en parkeerplaats voor de touringcars.

Door het vervoer van riviercruisepassagiers met elektrische treintjes en de watertaxi is in 2017 de overlast voor bewoners enorm afgenomen. Dit is een van de conclusies uit de evaluatie van de tijdelijke oplossing voor vervoer van riviercruisepassagiers in 2017. Het college vraagt de raad om op basis van de evaluatie keuzes te maken voor 2018 en verder over het vervoer van passagiers van aanmeerlocatie Oostereiland naar de meest geschikte opstapplek en parkeerplaats voor de touringcars.

Tijdelijke oplossing

Tot 2017 veroorzaakten touringcars die passagiers van riviercruises naar excursies reden vooral op het Visserseiland veel overlast en verkeersonveilige situaties. De gemeenteraad gaf in maart 2017 groen licht voor het organiseren van alternatief vervoer voor de riviercruisepassagiers. Hoorn City Tours kreeg de opdracht om in 2017 de passagiers met elektrische treintjes te vervoeren tussen Oostereiland en de nieuwe parkeerplek voor touringcars op de Nieuwe Wal. De raad gaf daarbij aan dat het alternatieve vervoer en de alternatieve parkeerplek een tijdelijke oplossing is die geëvalueerd moet worden. Op basis van de evaluatie moeten er keuzes worden gemaakt voor vervoer en parkeerlocatie in 2018 en verder.

Aanpak evaluatie

Wethouder Ben Tap: ‘De evaluatie heeft grotendeels plaatsgevonden in de zomer, dus kort na de grootste drukte. We hebben geëvalueerd met dezelfde vertegenwoordigers van partijen als waarmee we hebben gesproken toen de tijdelijke oplossing werd gestart. Daarnaast hebben we ook tijdens de proef signalen opgevangen van en gesprekken gevoerd met bewoners en betrokkenen.’

Samenvatting uitkomsten evaluatie

Door het vervoer van riviercruisepassagiers met elektrische treintjes en de watertaxi is in 2017 is de overlast voor bewoners enorm afgenomen. Dit is een van de conclusies uit de evaluatie. Verder blijkt dat de kleinere elektrische treintjes voldoen, maar de grotere elektrische treintjes niet. Deze zorgen soms voor onveilige situaties en opstoppingen. De Nieuwe Wal komt als geschikte locatie uit de evaluatie voor de overstap naar de touringcars. Alleen het bewonersoverleg Venenlaankwartier ziet liever een andere plek voor de overstap. Als er definitief voor de locatie Nieuwe Wal wordt gekozen, dan zijn er wel enkele aanpassingen nodig.

Keuzes voor 2018 en verder

Het college vraagt de raad om aan te geven welke locatie zij het meest geschikt vindt als parkeerplek voor de touringcars en overstapplek voor de passagiers. In het raadvoorstel heeft het college de voor- en nadelen op een rij gezet voor de locaties Transferium, Pelmolenpad en de Nieuwe Wal. Aan alle locaties moeten aanpassingen worden gedaan om ze geschikt te maken voor de overstap. Het college adviseert de raad te kiezen voor de Nieuwe Wal, omdat deze locatie voor meerdere jaren beschikbaar blijft en via land én water bereikbaar is.

Ook vraagt het college de raad akkoord te gaan met een aantal uitgangspunten voor het vervoer van passagiers van riviercruises voor 2018 en verder. Een van de uitgangspunten is dat de marktpartijen zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren en financieren van het vervoer. Verder moet dit vervoer het hele jaar worden geboden. Het vervoer moet emissieloos (dus duurzaam) zijn. En de vervoermiddelen moeten niet te groot zijn, om opstoppingen en gevaarlijke situatie te voorkomen.

Bespreking raad

Het raadsvoorstel staat op de agenda in de commissie van 28 en 30 november.