HOORN - De Nederlandse Stichting Stedenband Hoorn-Příbram bestaat 25 jaar. Vanwege dit feestelijke feit overhandigde burgemeester Jan Nieuwenburg op vrijdag 6 oktober de stichting een Eenhoornzegel van 500 euro.

Een Tsjechische delegatie uit Příbram nam de Eenhoornzegel in ontvangt tijdens een jubileumbijeenkomst.

Geschiedenis

In 1992 hebben vertegenwoordigers van de steden Hoorn en Příbram in Pribram getekend voor het formeel aangaan van een stedenband. De intentie van de stedenband was het uitwisselen van kennis en ervaring en het bevorderen van vriendschappen tussen inwoners van beide steden. Het motto van de stedenband werd ‘vreemden worden vrienden’ en dat geldt nog altijd.

Uitwisseling

De laatste jaren liggen de uitwisselingen tussen de inwoners van Hoorn en Příbram met name op het terrein van onderwijs, cultuur en de brandweer. Sinds 2015 loopt het project Erasmus+ Traditions and customs.

Erasmus + Traditions and customse is een succesvol uitwisselingsproject over gewoontes en tradities in Europa, waarbij van Hoornse zijde Stichting Kinderopvang Hoorn, Stichting Netwerk en de Bernardus van Bockxmeerschool betrokken zijn. Het Eenhoornzegel dat de Tsjechen krijgen, is bestemd voor een van de Tsjechische deelnemers aan het project.

Příbram

Příbram is een oude mijnstad in het voormalige Tsjechoslowakije en heeft ongeveer 40.000 inwoners. De stad ligt dichtbij Praag en is gebouwd op en rondom heuvels. Dankzij de Stichting Stedenband Hoorn-Příbram zijn er sinds 1992 vele waardevolle en vriendschappelijke contacten ontstaan en vinden er jaarlijks uitwisselingen plaatsen tussen inwoners van Hoorn en Příbram.

Waardering

Als waardering voor het vele vrijwilligerswerk in de stad, komen verenigingen en stichtingen die een jubileum van 25, 50, 75, 100 jaar enzovoorts vieren in aanmerking voor een Eenhoornzegel. Men moet dan wel ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en het jubileum kenbaar maken bij de gemeente.