HOORN - Passend in het provinciale beleid, de duurzaamheid van bedrijventerreinen in Provincie Noord-Holland, te bevorderen is er voor 2017 een stimuleringsfonds beschikbaar gesteld.

Vanuit dit fonds, en specifiek gericht op de bedrijventerreinen Hoorn 80 en Gildenweg in Hoorn, is €100.000 euro beschikbaar om investeringen in duurzame energievoorzieningen te stimuleren. De te verlenen subsidie bedraagt 25% van de netto investering met een maximum van €15.000 euro. 

Meer informatie hierover vindt u op Bedrijvenloket West-Friesland. Wilt u een nadere toelichting op de regeling en/of hulp bij het beoordelen van uw project, neemt u dan contact met ons op voor het maken van een afspraak.

De aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld en 'op is op'