HOORN - De conceptwijkvisie voor Hoorn-Noord en Venenlaankwartier is klaar. Vanaf de zomer van 2016 werkten gemeente en Intermaris hier samen met inwoners, ondernemers en organisaties aan. Op 22 maart nodigen gemeente en Intermaris de bewoners van de wijk uit voor een zogenaamd werkatelier. Hierin wordt bekeken hoe samen de voorgestelde verbeteringen uitgevoerd kunnen worden. Vervolgens bespreekt de raadscommissie op 28 maart de conceptwijkvisie Hoorn-Noord/Venenlaankwartier 2017-2037 en het programmaplan 2017-2021. Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 4 april hierover een besluit.

Vanaf de zomer van 2016 gingen gemeente en Intermaris met de campagne LaatjeHoorn! voor Hoorn-Noord en Venenlaankwartier de wijk in. Vele bewoners, bedrijven en organisaties deelden hun ervaringen, verbeterpunten en ideeën voor Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier. Met deze inbreng is een wijkvisie gemaakt voor de komende twintig jaar en een programmaplan voor de komende vijf jaar. De insteek is om dat wat beter kan te verbeteren en wat goed is te behouden en te versterken. De conceptwijkvisie is in te zien in het stadhuis en te vinden op www.hoorn.nl/laatjehoorn. Er is een folder gemaakt met een samenvatting van de wijkvisie. Deze wordt huis- aan huis in Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier verspreid. Hierin staat ook een uitnodiging voor een eerste werkatelier met de wijk.

Samen aan de slag

Wethouder Theo van Eijk: ‘We willen samen met bewoners en organisaties kijken hoe we uitvoering kunnen geven aan de diverse verbeteringen voor de wijk. Daarvoor organiseren we werkateliers. Aan diverse thematafels, zoals verkeer, groen, zorg, duurzaamheid, krijgt men informatie over de verschillende projecten en activiteiten waarmee we de komende jaren Hoorn-Noord en Venenlaankwartier verder willen verbeteren. We gaan graag met inwoners en organisaties in gesprek over de uitvoering, en hoe hun kennis en ervaring hieraan kan bijdragen.’

Werkatelier 22 maart

Het eerste werkatelier is op woensdagavond 22 maart. Het is een inloopbijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur in de OSG West-Friesland, Bontekoestraat 3. Bewoners en organisaties uit Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar gemeente@hoorn.nl t.a.v. Ivette Bregman of haar te bellen via 0229 252200.

Uitvoering

De wijkvisie geeft richting aan de plannen voor Hoorn-Noord en het Venenlaankwartier voor de komende twintig jaar. In het programmaplan staan ruim twintig uitvoeringsmaatregelen voor de komende vijf jaar. Het college stelt de gemeenteraad voor om prioriteit te geven aan maatregelen zoals het verkeersveiliger maken van de Wabenstraat en Koepoortsweg, het stimuleren van bewonersinitiatieven, het vernieuwen van speelplekken, het herinrichten van de Venenlaan/ Boelisstraat/ Van Beijerenstraat, het stimuleren van gezond leven en maatregelen gericht op klimaat en duurzaamheid.

Snelle verbeterpunten

Tijdens de campagne LaatjeHoorn! noemden bewoners en organisaties meerdere verbeterpunten die op korte termijn zijn uit te voeren. Een deel hiervan is reeds opgepakt, een ander deel wordt op korte termijn aangepakt. Enkele voorbeelden hiervan zijn: snoeien achter Willem Backflat, acties handhaving verkeersovertredingen, plaatsen blikvanger aan begin Willemsweg en opknappen bestrating.