HOORN - De buurt rondom de gerenoveerde Sterflats is helemaal af. De Astronautenweg, de groene hoven, parkeerterreinen, wandelpaden en de speeltuinen zijn op 1 juli feestelijk geopend. De buurt werd met muziek, circusartiesten, hapjes en drankjes onthaald op het plein van Sterflat 2. In zijn openingswoord noemde wethouder Theo van Eijk de heringerichte buurt een voorbeeld van stadskracht, omdat de buurt heeft meegedacht over de inrichting en zijn stem heeft laten horen. De inzet van de huurdersvereniging in de afgelopen jaren is door de gemeente bekroond met een gemeentelijke Eenhoornspeld voor elk van de tien bestuursleden. Daarnaast zijn ook de beweegtuin, de jeu-de-beulebaan en het basketbalveld officieel geopend.

Eenhoornspeld voor afzwaaiend bestuur

Samen met de buurt, oud-wethouder Michiel Pijl, Cees Tip van Intermaris en de huurdersvereniging Sterflats stond wethouder Theo van Eijk stil bij de jarenlange klus: ‘Er is veel geleerd van dit proces en het ziet er uit zoals iedereen had gehoopt. En als iets dan helemaal klaar is, dan is het tijd op dit samen te vieren.’

Zowel de huidige als voormalige bestuursleden van de huurdersvereniging, Désirée te Nuijl, Guus van Velzen, Joyce Bakker, Kalok Chong, Lennard Schuijt, Marieke van Velzen, Murdo Bijl, Danielle Hassan Schonagen, Dick Berghuijs en Loes van Zon, werden verrast met de gemeentelijke Eenhoornspeld. Deze werden uitgereikt door de betrokken bestuurders van de gemeente en Intermaris. ‘Het bestuur is niet meer nodig’, aldus het afzwaaiende bestuur. Secretaris Désirée te Nuijl presenteerde daarnaast het samen met Intermaris uitgebrachte boekje over de Sterflats, ‘Kasteel achter de dijk’. ‘Het is gelukt: sociale woningbouw op een A-locatie.’ Ook Michiel Pijl kreeg applaus voor zijn inzet voor de buurt. Ook Intermaris werd geprezen: na een moeizame start ging ook daar de knop om en werd naar de huurders geluisterd.

Bewegen en spelen

In het vernieuwde gebied is ruimte voor bewegen en spelen, zoals op het basketbalveld. Jongeren die daar vaak sporten, hebben meegedacht over het ontwerp en het materiaal. Ouderen zijn te vinden bij de jeu-de-boulesbaan. Initiatiefnemer Peter Kooyman helpt de aanwezige buren bij het spel en legt de regels uit. In de beweegtuin ontdekken bewoners welke toestellen er zijn en hoe ze gebruikt kunnen worden. De tuin is uniek in Nederland, vanwege de combinatie van bewegende ouderen en spelende kinderen en het stimuleren van sociaal contact. ‘Het is ook leuk om hier samen met anderen te zijn en iets te doen’, zegt een buurtbewoonster die de fitnessfiets uitprobeert.