WEST-FRIESLAND - Op 16 januari heeft dhr. Bond een brief gestuurd aan de colleges van B&W van de gemeenten in de Provincie Noord-Holland. Hij geeft daar wederom aan dat de Provincie Noord-Holland haar beleid en investering in een digitale infrastructuur uitstelt. Reden is dat Minister Kamp heeft aangegeven dat hij bij de toekomstige veiling van 5G-frequenties een dekkingsverplichting wil opleggen aan alle provincies. Ook in de buitengebieden.

De leden van WBG (westfriesebedrijvengroep) zijn verbaasd en teleurgesteld dat het beleid voor de buitengebieden nog langer onduidelijk blijft. Daarom dringen zij aan om het besluit te heroverwegen. De techniek ontwikkelt zich voort en dat vraagt om een zorgvuldige afweging om daar in te investeren.

Er komt per definitie geen sluitende techniek voor breedband. Het vraagt visie en durf om met de laatste stand van de techniek stappen te ondernemen. En in ieder geval duidelijkheid te bieden aan ondernemers.
Het WBG heeft eerder aangegeven dat een aantal aangesloten verenigingen op de goede weg zitten om glasvezel te realiseren. Maar er spelen wel veel vragen rondom het beleid. Ondernemers vragen zich af welke subsidies en financieringen er mogelijk zijn en wachten daarom op het beleid voordat er verdere stappen genomen worden.

Naast ondernemers is het WBG ook in gesprek geweest met regionale gemeenten. Ook zij ervaren het gebrek aan beleid vanuit de Provincie als remmend. Een aantal gemeenten hebben middel beschikbaar maar door onduidelijkheid vanuit de Provincie wordt er niet geïnvesteerd in Breedband internet. Het gebrek aan besluitvorming werkt initiatieven tegen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

De leden van WBG roepen nogmaals op om op zeer korte termijn het beleid kenbaar te maken t.a.v. Breedband in Noord-Holland. Bij het vormen van het beleid vragen zij dhr. Bond het ook mogelijk te maken dat bedrijven en bedrijventerreinen binnen de witte gebieden vallen. Dan wel gestimuleerd worden. Het is namelijk juridisch mogelijk om ook bedrijven(terreinen) mee te nemen als witte gebieden. Mits de aangeslotenen meebetalen en er geen NGA-verbindingen zijn gepland of überhaupt zijn komende 3 jaar.

Verder vindt WBG dat de berichtgeving van Het ministerie van EZ als kans opgepakt moet worden. De leden vragen daarom ook om een pilot te starten voor 5G in Westfriesland. Hun voorstel is om glasvezel en 5G tezamen te stimuleren als 2 alternatieven waamee bedrijven en bewoners toegang tot open breedband diensten krijgen. Zo profileert Noord-Holland als koploper op het gebied van digitale infrastructuur en kan er onderzocht worden waar bedrijven en bewoners behoefte aan hebben als het om de type techniek gaat.

Het zijn dan in ieder geval kleine stappen vooruit die WBG liever verkiest boven stilstand.

Breedband is even belangrijk al andere infrastructuur en WBG verwacht dat het op lange termijn de aller belangrijkste zal worden. Provincie Groningen begrijpt dit goed en heeft daarom ook geïnvesteerd. Met een goed Breedbandnetwerk wordt Groningen aantrekkelijk voor bedrijven en bewoners om zich te vestigen. Noord-Holland kan ook met Breedband de regio toekomstbestendig maken als ze durven te kiezen en te investeren.

Ondernemers en de Gemeenten staan klaar voor de digitale toekomst, het wachten is op Noord-Holland!