HOORN - Wie langs de Blokmergouw, de Oosterscheldeweg, de Dinkelweg of de Volkerakweg heeft gereden, heeft ze in volle glorie zien staan: bloeiende bolbloemen zoals krokussen, sterhyacinten en narcissen.

In de herfst van 2016 is een mix van bollen geplant, die nu zorgen voor een fleurig geheel.

Duurzaam geteeld

Ook bij het planten van bloembollen houdt de gemeente Hoorn rekening met duurzaamheid. De bollen die in de herfst de grond zijn ingegaan, zijn ecologisch en biologisch geteeld. Ze hebben het milieukeur bloembollen of een zogenaamd Skal-keurmerk. Skal is toezichthouder voor biologische producten in opdracht van het ministerie van Economische zaken.

Dat betekent dat de telers van deze bollen efficiënt omgaan met meststoffen en water. Ze maken geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Door zuinig om te gaan met meststoffen voorkomen ze uitspoeling naar het grondwater. Door het hergebruik van water, voorkomen ze verdroging en vervuiling van het oppervlaktewater. Ook hebben ze aandacht voor de biodiversiteit en het landschap. Dat doen ze bijvoorbeeld door het zaaien van bloeiende kruiden langs hun bollenvelden.

Bloembollen belangrijk voor biodiversiteit

Voorjaarsbloembollen zijn belangrijk voor bijen en andere insecten. Ze bloeien vroeg in het voorjaar, waardoor deze insecten al vroeg in het jaar voedsel (nectar) kunnen vinden. Door het planten van bloembollen draagt de gemeente dus een steentje bij aan de biodiversiteit. Maar het zorgt natuurlijk bovenal voor een kleurrijke en aantrekkelijke leefomgeving.