Op dinsdag 25 oktober en dinsdag 1 november buigt de Hoornse raad zich over de begroting voor 2017.

De begroting van de gemeente Hoorn omvat bijna 218 miljoen euro aan inkomsten en uitgaven.

In oktober presenteerde het college van B en W een sluitende begroting, met voor het eerst in jaren ook een positief meerjarenperspectief. Het college liet weten dat de bezuinigingsopdracht die er aan het begin van deze bestuursperiode lag nagenoeg is behaald. In 2017 loopt nog een klein en laatste deel door (zie www.hoorn.nl/begroting2017).

Begrotingsdebat

Het eerste deel van het begrotingsdebat start dinsdagmiddag 25 oktober om 14:45 uur. De 13 Hoornse raadsfracties krijgen dan ieder 8 minuten om hun visie op de Begroting 2017 te geven. Daarna krijgen de fracties de tijd om eventuele moties en amendementen in te dienen. Vervolgens is er ruimte voor debat over de inbreng van alle fracties. Dan krijgt het collegeleden ieder 10 minuten de tijd om te reageren op wat is ingebracht door de fracties, of om vragen te beantwoorden. Hierna is er wederom tijd voor debat. Deel 1 sluit naar verwachting rond 22:00 uur.

Deel 2 van het begrotingsdebat vindt plaats op dinsdag 1 november, vanaf 19:00 uur. Dit deel start met de tweede termijn van de raad. Hierin is ruimte voor eventueel nieuw in te dienen moties en amendementen en reacties hierop. Vervolgens kan het college reageren en advies geven over de ingediende moties en amendementen. Tot slot gaat de raad stemmen over de amendementen (wijzigingen), stemmen over de (eventueel aangepaste) begroting 2017 en de ingediende moties (verzoeken/oproepen). Deel 2 eindigt rond 22:30 uur.

Volg de raad

Wie het begrotingsdebat wil volgen kan terecht bij de live stream van de gemeente Hoorn (www.hoorn.nl/begroting2017). Uiteraard is ook iedereen welkom in de raadszaal van het stadhuis aan de Nieuwe Steen 1. De dag na deel 1 en deel 2 van het debat (op 2 november) kunt u op www.hoorn.nl meer informatie vinden over de begrotingsbehandeling.