HOORN - De ANWB-informatieborden op 31 monumentale panden in Hoorn zijn vernieuwd en voorzien van extra informatie. Op 28 juni onthullen Nancy Trentelman van de ANWB en wethouder Judith de Jong samen het eerste bord bij het Foreestenhuis.

Wethouder Judith de Jong: ‘Elk van deze monumenten vertelt een deel van onze geschiedenis. We zijn dan ook blij dat we samen met de ANWB de borden hebben vernieuwd en daarmee de verhalen bij de monumenten toegankelijk hebben gemaakt. Dit draagt bij aan onze ambitie om erfgoed beleefbaar te maken.’

Nancy Trentelman van de ANWB: ‘We willen in het hele land de oude informatieborden vervangen door nieuwe. Omdat Hoorn een stad is met vele monumenten en de gemeente graag met ons wilde samenwerken, is Hoorn een van de eerste gemeenten waar we de borden hebben vernieuwd.’

Vernieuwde ANWB-borden

De oude borden op de panden waren versleten en de teksten op de borden voldeden niet meer. De gemeente heeft nieuwe teksten voor de borden geschreven. Op het bord zit ook een QR-code. Met een smartphone of tablet kan men de code scannen. Men krijgt dan extra beeld en informatie over het monumentale pand. Dit kan uitleg over de architectuur zijn, maar ook verhalen over bijzondere gebeurtenissen die op de locatie hebben plaatsgevonden.

Monumentale panden

De volgende 31 monumentale panden zijn voorzien van een nieuw ANWB-informatiebord:
Oude Vrouwenpoort (Kerkplein), Oosterpoort (Kleine Oost 41), Oosterkerk (Grote Oost 60), Noorderkerk (Kleine Noord 32), Hoofdtoren(Hoofd 2), Foreestenhuis (Grote Oost 43), Doelengebouw (Achterstraat), Claes Stapelhofje (Munnickenveld), Statencollege (Roode Steen), Burgerweeshuis en Mariakapel (Korte Achterstraat 4-12), VOC pakhuizen (Onder de Boompjes 20-22), St Joris en St. Sebastiaanpoortje (Achter de Vest), Ramen 1, Admiraliteitspoortje (Kerkplein), Bossuhuizen (Grote Oost 132, Slapershaven 1-2), Waag (Roode Steen 8), Kloosterpoort (Wisselstraat), Sint Pietershof (Dal 9), Voormalig Pesthuis (Veemarkt 6), De gekroonde Jaagschuit (Breed 38), Oostereiland, Grote Oost 53 (plaatsing volgt), Statenpoort (Nieuwstraat 23), Lutherse Kerk (Ramen 4), Hervormde Kerk (Kerkelaan 8, Zwaag), Hervormde kerk (Westerblokker 105, Blokker), Begraafplaats Drieboomlaan (Drieboomlaan), Het Rooie Dorp (Venenlaan), Koepelkerk (Grote Noord 15), Mariatoren(Achter de Vest 1).