HOORN - Na de kermis komt er een derde proefsituatie voor het Kerkplein. Tegen de zuidkant van de Grote Kerk komen er 9 extra parkeerplaatsen bij.

Begin juli heeft de gemeente bewoners en ondernemers gevraagd te reageren op verschillende ideeën voor een verandering in de proef op het Kerkplein. Met die informatie heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat er een nieuwe aanpassing komt.

Nieuwe situatie proef

De meningen over een nieuwe aanpassing in de proef zijn verdeeld over weinig of juist meer parkeerplaatsen. In de afgelopen maanden zijn er twee varianten geweest met weinig parkeerplaatsen. Daarom is er gekozen voor een derde variant in de proef met meer parkeerplaatsen. Na de kermis start de aanleg van 9 extra parkeerplaatsen tegen de zuidkant van de Grote Kerk. Naar verwachting zijn ze begin september te gebruiken. Daarmee zijn er dan in totaal 30 parkeerplaatsen en één gehandicaptenparkeerplaats. De maanden september en oktober zijn om ervaring op te doen met deze derde proefsituatie.

Hoe ziet de situatie er na de proef uit?

Eind oktober start het winterseizoen. Dit betekent dat er geen terrassen meer zijn en dat er op deze plekken weer geparkeerd kan worden. Hoe de situatie op het Kerkplein er tot een definitieve nieuwe inrichting van het Kerkplein uitziet, volgt in gesprekken met de gemeenteraad.

Afsluiting Kerkstraat

Met verschillende ondernemers en bewoners is er gesproken over een mogelijke afsluiting van de Kerkstraat. Naar aanleiding van die gesprekken heeft het college besloten de Kerkstraat voorlopig niet af te sluiten. De inrichting en de verkeerssituatie van de Kerkstraat worden meegenomen bij de definitieve plannen voor het Kerkplein en de omgeving.

Evaluatie

Na deze derde proefsituatie, eind oktober, volgt een evaluatie van de totale proef van het Kerkplein. Hier wordt de omgeving bij betrokken. De uitkomsten van de evaluatie legt het college vervolgens voor aan de gemeenteraad. Daarna komt er ook duidelijkheid over de planning van het vervolg.