HOORN - De gemeente Hoorn gaat de overlast langs de kuststrook van schouwburg Het Park tot het Visserseiland aanpakken.

Huidige overlast

In de zomermaanden veroorzaken groepen jongeren overlast langs de kuststrook van schouwburg Het Park tot het Visserseiland. Bewoners en ondernemers ervaren geluidsoverlast door harde muziek en scheurende scooters. Er zijn vernielingen, er is veel rondslingerend afval en er wordt geparkeerd op de toegangswegen. De steiger voor de hulpdiensten wordt gebruikt als opstapplaats voor waterscooters. Er wordt alcohol en drugs gebruikt op de trappen bij de schouwburg en in de parkeergarage. Horecapersoneel en bezoekers die jongeren aanspreken, worden soms bespuugd en bedreigd.

Aanpak overlast

Burgemeester Jan Nieuwenburg: ‘De maatregelen die we tot nu toe hebben ingezet om de overlast in het gebied te beperken hebben onvoldoende effect gehad. Samen met bewoners en ondernemers hebben we gekeken naar meer structurele oplossingen. We hebben daarop besloten om twee extra toezichthouders aan te stellen. Zij gaan zich richten op de jongeren die overlast veroorzaken in het gebied. Dit doen ze op de momenten dat er overlast wordt ervaren: op warmere dagen in de namiddag, avond en het weekend. Om het hangen tegen te gaan, gaan we betonnen bloembakken plaatsen bij de trappen bij de schouwburg en vervangen we een grasstrook door bramenstruiken. Dit is de grasstrook aan het water voor appartementen en naast restaurant Zuid. We streven ernaar om deze maatregelen voor de zomer ingevoerd te hebben. Daarnaast vragen we de gemeenteraad in juni in de Kadernota 2017 een bedrag van bijna 100.000 euro te reserveren om verdere aanpassingen in de omgeving te kunnen maken. Bijvoorbeeld het verwijderen van de voetbalkooi en de aanleg van een nieuwe steiger verder gelegen van woningen en horeca.’

Ontwikkelingen kust

Burgemeester Jan Nieuwenburg: ‘Met de ontwikkelingen langs de kust, de aanleg van het stadsstrand en een wandelpad en fietspad aan de Westerdijk, neemt de aantrekkelijkheid van het gebied toe. Door nu gericht te investeren in gastheerschap, toezicht en handhaving langs de Hoornse kuststrook kunnen we ook deze ontwikkelingen naar behoren laten verlopen. De jaren 2017 en 2018 beschouwen we als een pilotperiode voor de uitbreiding van het toezicht. De resultaten gaan we samen met bewoners en ondernemers uit het gebied evalueren en vormen input voor een verdere structurele aanpak.’