WEST-FRIESLAND - De provincie Noord-Holland is genoodzaakt een groot deel van de bomen aan weerszijden van de Markerwaardweg tussen de N23 en Zwaagdijk-Oost (N239) weg te halen.

Het gaat om ongeveer 1.600 iepen, die onvoldoende stevig zijn geworteld. Het risico dat deze bomen omvallen is groot. Om de verkeersveiligheid te borgen, moeten deze iepen zo snel mogelijk worden gekapt. De provincie start direct met plannen voor herbeplanting.

Onvoldoende gewortelde bomen

Al sinds 2013 vallen er langs de Markerwaardweg meer bomen om dan gebruikelijk is. Onderzoeken wijzen uit dat ongeveer 1.600 van de in totaal 2.500 iepen langs de Markerwaardweg onvoldoende stevig geworteld zijn en niet goed in de bodem zijn verankerd. Ze kunnen daardoor gemakkelijk omvallen en op de weg terecht komen. Het gaat hier vooral om de iepensoort ‘Ulmus Lobel’.

Kapwerkzaamheden van 1 tot en met 12 mei 2017

Om de veiligheid voor weggebruikers op de Markerwaardweg te waarborgen, worden de onvoldoende gewortelde bomen zo snel mogelijk weggehaald. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 1 mei tot en met vrijdag 12 mei 2017, dagelijks van 08.00 tot 16.00 uur. Op twee locaties tegelijk wordt gewerkt met een rijdende afzetting om hinder zoveel mogelijk te beperken.

Volop aandacht voor flora en fauna

Het weghalen van de bomen vindt plaats tijdens het broedseizoen. Vanwege het veiligheidsrisico is de ontheffing versneld verstrekt. De provincie stelt alles in het werk om flora en fauna minimaal te verstoren. Zowel tijdens de voorbereidingen als de bomenkap zorgt de provincie voor continue ecologische begeleiding door een onafhankelijk adviesbureau. Bij bomen waarin een nest wordt aangetroffen, wordt zo mogelijk gewacht met de kap.

Herbeplanting

Herbeplanting vindt plaats om het landschapsbeeld in stand te houden. De provincie start de voorbereidingen hiervoor zo snel mogelijk op, zodat nieuwe beplanting op zo kort mogelijke termijn kan worden aangebracht (vanaf 2018).

Oorzaak in kweekmethode

De oorzaak van de onvoldoende gewortelde bomen blijkt vooral terug te voeren op de kweekmethode van deze iepensoort. Bij het kweken van bomen is het gebruikelijk een stekje met de gewenste boomeigenschappen te bevestigen (‘enten’) op een onderstam van een andere soort, die voor een goede wortelkluit zorgt. Die goede wortelkluit ontstaat alleen als ent en onderstam stevig met elkaar vergroeien. Soms blijkt pas na vele jaren dat de ent en de onderstam niet voldoende verenigbaar waren. Dat is het geval bij de circa 1.600 iepen, die door de slechte vergroeiing een onvoldoende ontwikkeld wortelstelsel in de bodem hebben.

Meer informatie

Met vragen over de inhoud van dit bericht kunnen weggebruikers, omwonenden en overig geïnteresseerden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via telefoonnummer 0800 0200 600 (gratis) of per e-mail: servicepunt@noord-holland.nl.