HOORN - Op initiatief van Omring is in nauwe samenwerking met MEE/de Wering en Wilgaerden in 2016 vanuit het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland een innovatie-subsidie aangevraagd bij de gemeente Hoorn voor het verbeteren van de ondersteuning aan minimaal 700 mantelzorgers van veelal kwetsbare ouderen in Hoorn. De subsidie is door de gemeente ook toegekend. Op dinsdag 14 februari bracht wethouder Nel Douw van de gemeente Hoorn een bezoek aan een van de trainingsbijeenkomsten (zie foto).

Het hoofddoel van dit project is dat minimaal 700 mantelzorgers van veelal kwetsbare inwoners uit Hoorn adequate op hun situatie afgestemde ondersteuning krijgen door de (zorg)professionals van de partners van het Kennisplatform Mantelzorg, zodat zij zo lang mogelijk de zorg voor hun familielid kunnen volhouden. Dit wordt bereikt door de kennis en deskundigheid rondom mantelzorg bij de beroepskrachten vergroten

Trainingsbijeenkomsten!

Het organiseren van trainingsbijeenkomsten en de implementatie van een mantelzorg-app zijn twee van de belangrijkste ingrediënten. Minimaal 260 (zorg)professionals van minimaal 8 partners van het Kennisplatform krijgen een training in het vinden, versterken, verlichten en verbinden van mantelzorgers. Het voeren van ‘het goede gesprek’ staat centraal in deze training. Ook is er een speciale app ontwikkeld waarmee zowel mantelzorgers als professionals via enkele vragen feitelijk inzicht krijgen in de mate mantelzorgbelasting. Deze app is voor iedereen te gebruiken via https://ediz.bettywebblocks.com/vragenlijst *

Deelnemers aan het Kennisplatform Mantelzorg West-Friesland zijn naast Omring, Wilgaerden, MEE/de Wering en de gemeente Hoorn ook Samis, Gunst Zorg, RIBW, Esdégé Reigersdaal, Westfriesgasthuis, gemeenten Opmeer, Medemblik, Stede-Broec, Enkhuizen, Koggenland, Drechterland, steunpunt Zorg voor Welzijn, Geriant, Welzijn Stede-Broec, Leekerweide, Priva Zorg, Deen, Vrijwilligerspunt, GGZ NHN, Buurtzorg en Philadelphia.

*‘Ervaren druk door informele zorg; constructie van een schaal’ artikel TGG 1995, Prof. dr. Anne Margriet Pot