HOORN - Op de IPads, die begin 2017 geschonken zijn door serviceclub Lions Hoorn de Doelen, is een excellente applicatie geinstalleerd. Deze applicatie is door de BeagleBoxx beschikbaar gesteld aan Hospice Dignitas en voorziet in de informatievoorzienig en ontspanning voor de gast en hun naasten. De gast kan ook middels deze applicatie zijn elektronische patiëntendossiers inzien. Het elektronische zorgdossier is speciaal ingericht voor de palliatieve zorg en ontwikkeld in samenwerkiing met collega hospices.

In het dossier is aandacht voor de vier aandachtsgebieden in de palliatieve zorg namelijk; lichamelijke, psychische . sociaal en spiritueel/existentieel . Een belangrijke toevoeging in het zorgdossier is dat de gasten zelf hun dossier kunnen inzien op de IPad en delen van het zorgdossier kunnen invullen. Aan de hand van meetinstrumenten (die de gast zelf kan invullen) in het dossier kunnen de medewerkers nog beter inspelen op situatie van de gast. Door de interactie met de gasten in het zorgdossier kunnen de medewerkers van Hospice Dignitas nog beter de zorgverlening afstemmen op de specifieke zorg- en persoonlijke behoeftes van hen.

Een groot voordeel van het gebruik van de applicatie is dat er ruimte is voor informatievoorziening naar de gast en naasten en het biedt de gasten en hun familie ook de nodige ontspanning in de vorm van spelletjes, radio, krant, kerkomroep, Netflix, Skype enzovoort. Eric Ebbelaar, teamleider verpleegkundigen

“Wij zijn ontzettend blij met deze positieve ontwikkeling. Het is in alle opzichten een mooie verbetering, die bijdraagt aan het verhogen van het welzijn van de gasten en naasten in het hospice.”