HOORN - Geachte bezoeker van het B.O.K. (Buurten/Bewoners Overleg Kersenboogerd) Hierbij nodigen wij u uit voor de bijeenkomst van het B.O.K. op woensdag 8 maart aanstaande. Deze begint om 20:00 uur en we streven ernaar om uiterlijk 22:00 uur te sluiten.

1. Opening om 20:00 uur
2. Notulen
3. Mededelingen
4. Rondje professionals
5. Buurt Nieuws
6. Een presentatie door de heer Thijs Proper, Ambulancezorg. "Achter de schermen bij de ambulancezorg"  De heer Proper is operationeel manager ambulancezorg van cluster Oost.
7. Pauze
8. Een presentatie door de heer Charles Webster, brandweer. "Wat U kunt doen als er toch brand uitbreekt". De heer Webster is ondersteunend medewerker brandweerzorg/oost. Zijn presentatie betreft een interactieve presentatie.
9. Rondvraag

Oproep:
In het kader van het actualiseren van de adressenlijst verzoeken wij u wanneer u verhinderd bent dit door te geven aan het wijkcentrum Kersenboogerd, telefoonnummer 0229-219966 of via de e-mail bok@netwerkhoorn.nl. Wij wijzen erop dat, indien u driemaal achtereen zonder afbericht niet op de vergadering aanwezig bent geweest, uw naam uit het register verwijderd wordt.