HOORN - De gemeente Hoorn stopt de subsidie voor Stichting AfficheMuseum. In januari werd namelijk door de rechter besloten dat de huurovereenkomst tussen het museum en de eigenaar van het pand waar het museum gehuisvest was, ontbonden is. Dit betekent dat het niet reëel is dat het Affichemuseum haar activiteiten zal hervatten. Beide partijen zijn bovendien in beroepsprocedures verwikkeld, waardoor het ook lastig is om op de bestaande plek een doorstart van het museum te organiseren.

In 2014 heeft de gemeente Hoorn het pand Grote Oost 2-4 verkocht. Voorwaarde daarbij was dat de nieuwe eigenaar het pand voor 10 jaar zou verhuren aan het AfficheMuseum. Het pand werd gerenoveerd en het museum verhuisde tijdelijk naar het Breed. In die periode is er een geschil ontstaan tussen het museum en de eigenaar over de oplevering van het pand. Het Affichemuseum stopte met het betalen van huur. Sinds de zomer van 2016 is het AfficheMuseum gesloten, nadat de eigenaar van het pand tot ontruiming overging. In januari was de uitspraak van een rechtszaak tussen de eigenaar van het pand en het museum. De rechter heeft toen het huurcontract ontbonden.

Wethouder Judith de Jong: ‘We vinden het ontzettend jammer dat de eigenaar van het pand en het AfficheMuseum er niet samen uit zijn gekomen. We hebben verschillende pogingen gedaan om daarin te bemiddelen, maar dat mocht niet baten. Voor beide partijen hopen we dat de situatie snel afgerond is. Een museum met zo’n collectie zien we als toegevoegde waarde voor de stad. Een doorstart van het museum zouden wij toejuichen. Het is echter duidelijk geworden dat, zolang er nog beroepsprocedures lopen, dat moeilijk zal zijn.’

Subsidie

De gemeente Hoorn verleent subsidie aan organisaties in de stad die vooraf afgesproken maatschappelijke resultaten behalen. Het AfficheMuseum kon dit het afgelopen jaar niet waar maken. Ook voor de komende tijd verwacht het museum dit niet te kunnen doen. Daarom heeft de gemeente de subsidie van maandelijks bijna 2300 euro met ingang van februari 2017 stopgezet.