HOORN - Het project Buurtkameraadjes verwelkomt graag nieuwe vrijwilligers. Het project koppelt vrijwilligers aan kinderen en tieners in gemeente Hoorn die wat extra hulp kunnen gebruiken. De kinderen en tieners zijn tussen de 9 en 16 jaar oud en hebben een leerdoel of probleem, waarbij ze meer, of andere steun nodig hebben dan ze thuis krijgen (maar waarbij geen professionele hulpverlening nodig is).

Wat doet een buurtkameraadje?
Een buurtkameraadje:

• maakt elke week op een vaste tijd en plaats een afspraak met het kind/de tiener, voor een periode die onderling wordt afgesproken.

• helpt in praktische zin; bijvoorbeeld met het maken van een weekplanning of het zoeken van vrijetijdsbesteding

• is gesprekspartner van het kind/de tiener over eventuele problemen of leerdoelen.

• houdt nauw contact met de ouder(s) en eventueel met de school of hulpverlener van het kind/de tiener.

Interesse?
Wil je meedoen of wens je aanvullende informatie? Neem dan contact op met projectleider Nanda Leeuw, bereikbaar in wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106 in Hoorn, telefoon 0229-855700 of n.leeuw@netwerkhoorn.nl. Kijkt u ook eens op onze website www.netwerkhoorn.nl of volgt ons via twitter of facebook.