Op 1 januari 2016 bestond Stichting Kinderopvang Hoorn (SKH) 20 jaar. SKH is op 1 januari 1996 ontstaan uit een fusie van Stichting de Bazzeroet, Stichting Tam Tam en Stichting de Sleutelbloem. Deze stichtingen bestonden op dat moment al ruim tien jaar. Meer dan dertig jaar ervaring wordt dit jaar derhalve gevierd met kinderen, ouders, personeel en relaties, zoals gemeente, basisonderwijs en jeugdzorg. Met het seminar op 3 november wil SKH aandacht vragen voor het samenwerken aan een goed netwerk van basisvoorzieningen, waar kinderen alle kansen krijgen voor een optimale ontwikkeling: “Spelend de wereld in”. Met sprekers over hoe belangrijk spelen kan zijn voor de ontwikkeling en daarnaast ontspanning met een serieuze boodschap in de vorm van een voorstelling van de bekende theaterproductie ‘Omdenken’.

SKH neemt met dit seminar nog eens duidelijk het standpunt in dat we volledig achter de visie van Kindcentra 2020 staan, een groep van maatschappelijke organisaties die streven naar Integrale Kind Centra (IKC) waar onderwijs, kinderopvang en zorg in één team samenwerken aan een stimulerende omgeving voor kinderen van 0-12 jaar én hun ouders. Eén van de sprekers is directeur van zo'n IKC en werpt een verrassende kijk op de mogelijkheden die dit biedt.

SKH is voorstander van kinderopvang als basisvoorziening, een plek waar kinderen samen met leeftijdgenoten en onder professionele begeleiding spelenderwijs leren. Spelen staat centraal en twee sprekers zullen laten zien dat leren door spelen zeker niet schools is. We pleiten juist voor meer ruimte voor betekenisvol spel voor kinderen tot zeker 6 jaar!

De kinderopvang , onderwijs en zorg trekken samen op om onze basisvoorzieningen en samenwerking te vernieuwen.  SKH speelt in op deze ontwikkeling door intensief de samenwerking te zoeken met haar partners. Ter gelegenheid van ons jubileum bieden we onze relaties met genoegen het seminar “Spelend de wereld in” aan!

Relaties van SKH hebben een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Andere geïnteresseerden zijn welkom zolang er plaatsen beschikbaar zijn. Aanmelden kan via info@kinderopvanghoorn.nl.