HOORN - Op vrijdag 20 januari startte de eerste basisschool in de gemeente Hoorn met het project “Zwerfafval, leer en ruim op!” van MAK Blokweer. De St. Jozefschool is de eerste basisschool van de in totaal maximaal 30 basisscholen die mee kunnen doen dit schooljaar.

Wethouder Samir Bashara gaf het startsein voor het project en ging in gesprek met leerlingen van de Jozefschool. Zwerfafval is overal. Ook waar je het niet verwacht. Het is slecht voor de natuur en vies. Met dit zwerfafvalproject leren basisschoolleerlingen wat Zwerfafval precies is en worden ze zich bewust van hun eigen rol hierin.

Alle basisscholen in de gemeente Hoorn kunnen aan dit project meedoen. Het project bestaat uit educatie en opruimacties. Het educatieve deel bestaat uit lesmateriaal van Nederland Schoon. Hierin wordt duidelijk wat Zwerfafval precies is, wat de afbraaktijden zijn en wat je er tegen kunt doen. Tijdens de opruimactie gaan leerlingen gewapend met reflecterende hesjes, handschoenen, afvalgrijpers en vuilniszakken het schoolplein en de buurt opruimen.

Tijdens het project staat de MAK – ZwerfafvalBAK- fiets op het schoolplein. Leerlingen kunnen daarin bijvoorbeeld afval scheiden. Het project wordt begeleid door een educatief medewerker van MAK Blokweer. Scholen ontvangen een bijdrage van 250 euro van de gemeente Hoorn. Meer informatie over het project en hoe scholen kunnen deelnemen is te vinden op: http://www.mak-blokweer.nl/onderwijs/scholenprogramma/mak-zwerfafvalbak-fiets/