HOORN - Het college van B&W heeft kennis genomen van een besluit van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om Distriport als bedrijventerrein niet te ontwikkelen en het terrein uit de markt te halen.

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen komende periode een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een grootschalig zonne-energiepark op deze locatie. Op 16 januari worden de plannen besproken door de Provinciale Staten. Het college van B&W wacht eerst de besluitvorming van de Provinciale Staten af.

Distriport

Distriport betrof een gepland terrein ter hoogte van de Jaagweg tussen Avenhorn en Hoorn waar bedrijven in de sector distributie moesten komen.