HOORN - De gemeente Hoorn is gestart met het Ondernemingsdossier. Het Ondernemingsdossier helpt ondernemers bij het aanvragen van vergunningen. Door via dit online dossier te werken, kunnen zij op een makkelijke en slimme manier voldoen aan regels en verplichtingen. De ondernemer kan bepaalde informatie die voor een vergunning of inspectie nodig is eenmalig vastleggen en beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld vergunningverleners van de gemeente. In eerste instantie kunnen horecaondernemers hiervan gebruik maken bij hun aanvragen. Als het succesvol blijkt dan wordt het uitgebreid voor de ondernemers in andere branches. Wethouder Tap is enthousiast over deze ontwikkeling en roept ondernemers op om hun gratis dossier zo snel mogelijk te activeren.

De ondernemer centraal
Bij de introductie eind november werden horecaondernemers in Hoorn uitgenodigd voor een workshop om kennis te maken met deze manier van werken. Wethouder Tap: ‘Ondernemers willen hun tijd aan hun bedrijf besteden en zo min mogelijk aan het regelen van zaken. In de praktijk lopen we echter te vaak tegen problemen aan zoals onvolledige aanvragen en de klacht dat elke keer opnieuw alles moet worden ingevuld voor dezelfde vergunning. Het mooie van dit systeem is dat het hen helpt met het runnen van zijn of haar bedrijf en het toezicht ook vergemakkelijkt.’ Het Ondernemingsdossier wordt inmiddels landelijk gebruikt door 8.500 ondernemingen en 53 gemeenten. De gemeente Hoorn hoort daar nu ook bij.

Voordelen

Werken met het Ondernemingsdossier heeft voordelen voor alle meewerkende partijen. Ondernemers kunnen digitaal op het moment dat het hen uitkomt vergunningen aanvragen en meldingen doen. Wethouder Tap: ‘Vooral de lastendruk terugdringen en de dienstverlening voor ondernemers verbeteren zijn voor dit college een prioriteit. We hopen dat onder meer op deze manier te kunnen bereiken.’ Het Ondernemingsdossier laat ondernemers zien aan welke regels zij moeten voldoen en herinnert hen aan acties die genomen moeten worden. Bovendien zijn alle relevante bedrijfsdocumenten, zoals keuringscertificaten in het systeem te bewaren.

Hoe kunnen ondernemers hiermee gaan werken?

Via de website van de gemeente Hoorn kunnen ondernemers alle informatie over het ondernemingsdossier teruglezen en de link vinden naar het aanmaken van dit gratis dossier. Meer informatie is ook te vinden op ondernemingsdossier.nl.