HOORN - Omring Thuiszorg is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde mensen die de cliëntenraad willen versterken. De Cliëntenraad Thuiszorg luistert naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënt en komt maandelijks bij elkaar in Hoorn, het hoofdkantoor van Omring. Dus heeft u affiniteit met ouderenzorg, de veranderende maatschappij en komt u graag op voor de belangen van onze cliënten, dan zijn wij op zoek naar u. 

Samenstelling van de Cliëntenraad Thuiszorg

We beogen met de samenstelling van de raad en afspiegeling te hebben van onze mooie regio. Met een vertegenwoordiging uit verschillende maatschappelijke groeperingen van de samenleving. De Cliëntenraad Thuiszorg vertegenwoordigt alle cliënten van Omring Thuiszorg.

Wat doet de Cliëntenraad Thuiszorg?

De leden onderhouden contacten met landelijke organisaties, bezoeken vergaderingen en bespreken artikelen uit kranten en tijdschriften over de zorgverlening om goed op de hoogte te blijven van de landelijke en regionale ontwikkelingen. De Cliëntenraad Thuiszorg luistert naar de beleving, de ideeën en wensen van de cliënt en adviseert de directie van Omring Thuiszorg.

Hoe werkt de Cliëntenraad Thuiszorg?

De Cliëntenraad Thuiszorg vergadert maandelijks. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt door het secretariaat van Omring. Regelmatig bezoekt de directie van Omring Thuiszorg de maandelijkse bijeenkomst. Op verzoek schuiven ook medewerkers van Omring aan om projecten toe te lichten.

Interesse?

Heeft u interesse in een plek binnen de cliëntenraad van Omring Thuiszorg? Of heeft u nog extra vragen? Dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de cliëntenraad van Omring Thuiszorg. Dit is dhr. Rinke van der Feer. U kunt hem bereiken via bravanderfeer@quicknet.nl of 06 – 106 09 615.