ZWAAG - Kunst in de Kas heeft € 1750,-geschonken aan de Stichting Leergeld West-Friesland. Voorzitter Martin van der Raad van Leergeld spreekt over “een ontzettend warme verrassing”. De schenking is geoormerkt geld en wordt besteedt aan cursussen op het gebied van kunst & cultuur.

De eerste editie van Kunst in de Kas was geheel gewijd aan het werk van wijlen Maria Koenis. Maria Koenis was naast zangeres bij Café Chantant ook verdienstelijk beeldend kunstenaar. Geheel in het gedachtengoed van Maria besloten haar dochters een aantal van haar kunstwerken te verkopen en de opbrengst hiervan te schenken aan Stichting Leergeld. Dochter en tevens Kunst in de Kas ambassadeur Roos van Meerkerk hierover: “Met dit geld krijgen verschillende kinderen die hier anders de mogelijkheid niet toe hadden, de kans zich te ontwikkelen in kunst & cultuur. We schenken niet alleen geld, we bieden deze kunstenaars in de dop ook de mogelijkheid om hun werken te zijner tijd te exposeren bij ons in de kas.”

Platform voor kunstenaars

Kunst in de Kas - het nieuwe initiatief van de Fiddler’s Foundation in Zwaag – is een multimediaal platform voor kustenaars in de regio. Kunst in de Kas helpt kunstenaars met een grote K die niet al gevestigd zijn, exposure te generen. Via kleinschalige events in de kas, de website en social media. Kunstenaars kunnen in een authentieke tuinderskas in het oude dorpshart van Zwaag hun werk exposeren. Dit initiatief spreekt ook Leergeld voorzitter Van der Raad enorm aan: “Juist omdat je kunstenaars een kans geeft. Ik zie dan ook veel paralellen met deze stichting en onze eigen stichting.”

Voor een dubbeltje toch een kwartje

Stichting Leergeld steunt bijna 900 kinderen per jaar. “Het gaat hier om kinderen die uit gezinnen komen die moet rondkomen van onder de 120% bijstandsniveau”, zegt penningmeester Kees Rijntjes. Voorzitter Van der Raad vult aan: “We geven kinderen die voor een dubbeltje geboren worden de kans om een kwartje te worden”. Stichting Leergeld werkt met circa 35 parttime vrijwilligers. Naast subsidies van gemeentes, zijn particuliere donaties zeer belangrijk. Johan Dijk, voorzitter van de Fiddler’s Foundation hierover: “Het is schrijnend om te vernemen dat er – alleen al in deze regio – zoveel kinderen gebruik moeten maken van de middelen die Stichting Leergeld hun biedt. Desalniettemin zijn we blij dat wij met Kunst in de Kas ook hier een steentje aan bij kunnen dragen.