HOORN - De kruising tussen het Dampten en het Keern is uit voorzorg voor autoverkeer uit de richting van het Dampten afgesloten.

Let op: de kruising tussen het Dampten en Keern is sinds maandagmiddag 25 september uit voorzorg voor autoverkeer uit de richting van het Dampten afgesloten. Een deel van de rijbaan is verzwakt door de hoge grondwaterstand als gevolg van de vele regen.

Verkeer vanuit de Berkhouterweg/Dampten wordt via de Turborotonde omgeleid. Om dit moment is nog niet bekend hoelang de werkzaamheden gaan duren.