HOORN - Locoburgemeester Judith de Jong benoemde, namens de koning, Arie van den Broek uit Hoorn tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit gebeurde op zaterdag 8 april, tijdens de tiende Hoornse lokale veteranendag. De heer Van den Broek is Midden-Oosten-veteraan en wordt geridderd omdat hij zich al bijna vijftig jaar vrijwillig inzet voor de samenleving. Hij heeft onder andere veel werk verzet voor Nederlandse veteranen.

Veteranenwereld
De heer Van den Broek was tot vorig jaar voorzitter van de Stichting Veteranen Hoorn. Het overgrote deel van zijn vrijwillige activiteiten voor de veteranenwereld heeft hij echter verricht op landelijk niveau. Bij de Algemene Vereniging voor oud- en actief dienend personeel van de Koninklijke Marine was de heer Van den Broek bestuurslid van de afdeling Utrecht en lid van het hoofdbestuur. Hij was lid van het Algemeen Bestuur van het Veteranen Platform en bestuurslid van de Stichting Sociaal Fonds van de vereniging Contact Oud- en actief dienende Mariniers. Bij het landelijk Veteranenplatform was de heer Van den Broek algemeen bestuurslid en lid van de Commissie Zorg en Nazorg. Bij het Veteraneninstituut vervulde hij de rol van regiocoördinator en was hij gastspreker in het project 'Veteraan in de Klas'. Hij was daarnaast bestuurslid bij de afdelingen Rotterdam, Amsterdam en Doorn, lid van het hoofdbestuur, voorzitter van de toenmalige Hoofdafdeling Nederlandse Antillen, hoofdvertegenwoordiger van de confessionele groepen en voorzitter van de Commissie Accommodatie Schepen en Walinrichtingen van de Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel. Daarnaast was de heer Van de Broek ook nog nazorgmedewerker en lid van het belastingserviceteam van de vereniging.

Reddingsbrigade
Naast zijn vrijwillige inzet voor veteranen, heeft de heer Van den Broek zich onbaatzuchtig ingezet voor de Reddingsbrigade. Zowel op lokaal als op landelijk niveau. Hij was voorzitter van de afdeling Amsterdam, bondsbestuurslid bij Reddingsbrigade Nederland en bestuurslid van de Hoornse Reddingsbrigade Notwin.

Veiligheid, erkenning en waardering
De heer Van den Broek heeft zich beziggehouden met zware en beladen onderwerpen zoals seksuele intimidatie en nazorg na overlijden. Veiligheid, erkenning en waardering zijn steeds de centrale hoofdthema’s geweest bij alles wat hij voor de Nederlandse samenleving heeft gedaan. Hij behartigde de belangen van kwetsbare grote groepen, maar ook van individuen. Hij heeft mensen in emotionele en psychisch moeilijke omstandigheden bescherming geboden en hen de helpende hand gereikt. Zijn inzet was er voor iedereen: van directe hulp aan stervende veteranen/militairen en hun naasten tot aan kennisoverdracht aan de basisschooljeugd.